Rådgivning

 

 

GREEN NETWORK YDER SKRÆDDERSYET RÅDGIVNING INDEN FOR BÅDE CSR, MILJØ OG ARBEJDSMILJØ

Green Network tilbyder rådgivning, når I har behov for hjælp til at tilpasse eller udvikle jeres arbejde med CSR samt miljø og arbejdsmiljø. Vores erfarne rådgivere hjælper jer med sikre kvaliteten i arbejdet og nå i mål med indsatsen. Vi har stor erfaring med rådgivning af en lang række både store og små virksomheder inden for forskellige brancher og tilbyder konsulenthjælp til det I konkret har behov for.

Resultatet gør vores partnervirksomheder og kunder i stand til at implementere CSR, miljø eller arbejdsmiljøtiltag på en omkostningseffektiv måde sammen med fagfolk. Resultatet er reducerede implementerings- og driftsomkostninger og positiv indvirkning på forretningsmål såsom omkostninger, kundetilfredshed, risici, omdømme, samfund mv.

CSR rådgivning

Mange benytter Green Network som virksomhedens CSR kontor. Det kan ofte bedre svare sig – både kvalitets- og prismæssigt – da det i en travl hverdag kan være svært at arbejde systematisk med CSR, hvis man ikke har en dedikeret CSR ressource, eller vedkommende har flere kasketter på samtidig. Green Network kan derfor hjælpe jer i at nå i mål med CSR og sikre kvaliteten i resultatet.

Partnervirksomheder i Green Network får 10 % rabat på CSR rådgivning!

CSR analyse

 • Væsentlighedsanalyse
 • CSR interessentanalyse og interviews
 • CSR due dilligence og risikoanalyser

CSR integration

 • CSR strategi
 • CSR kommunikation
 • CSR politikker
 • Sustainable Development Goals (SDG’s)
 • Medarbejder Code of conduct
 • Implementering af Code of Conduct

CSR rapportering

 • Redegørelse for samfundsansvar jf. årsregnskabslovens §99a
 • Udarbejdelse af COP rapport for underskrivere af UN Global Compact
 • CSR kapacitetsmåling

CSR Management

 • CSR projektledelse (certificerede konsulenter)
 • Software til CSR datastyring
 • Lej en CSR Manager

Kontakt en CSR rådgiver.

Få et uforpligtende CSR tjek

Arbejder I med CSR, men trænger indsatsen til et serviceeftersyn? Er I interesserede i CSR, men mangler I overblik over området og mulighederne for jeres virksomhed?

Få en times gratis CSR tjek af din virksomhed, eller bliv introduceret til området af en erfaren rådgiver fra Green Network.

Book dit CSR tjek her.

Mødet holdes som udgangspunkt på Green Networks kontor i Vejle eller København.

 

 

Meassure er Green Networks web baserede platform for måling og dokumentation af virksomheders implementering af CSR i deres praksis. meassure-platformen giver adgang til CSR Kapacitetsmålinger, der numerisk kan måle på din virksomheds CSR praksis. Dermed får I også et mere objektivt grundlag, hvorpå I kan vurdere jeres nuværende og fremtidige indsatsområder i forhold til CSR og bæredygtighed. Dét kalder vi ’made to measure sustainability’, der kan sikre en minimering af ressourceforbruget og en maksimering af effekten af jeres praksis.

Vi oplever en stor interesse for at anvende meassure til at dokumentere implementeringen af Code of Conduct i virksomheden eller blandt underleverandørere eller andre forretningspartnere. Interessen er også stor i forhold til at anvende meassure til at dokumentere virksomhedens implementering af internationale standarder, som eksempelvis UN Global Compact. Ydermere, så opsamler meassure alle målinger og giver den enkelte virksomhed mulighed for at følge og sammenligne forretningsenheders- eller partneres performance i forhold til Code of Conduct eller andre standarder.

Arbejdsmiljørådgivning

Jeres arbejdsmiljø har stor betydning for virksomhedens forretningsmæssige succes. Et godt arbejdsmiljø kan være med til at tiltrække og fastholde stabile og kvalificerede medarbejdere samt sikre stabilitet og produktivitet i virksomheden.

Har I behov for hjælp til at gennemføre jeres første redegørelse eller opdatere og forbedre jeres indsats, kan vi hjælpe jer.

Virksomheder modtager miljøcertifikat for gennemført og godkendt brug af redegørelsesværktøjet.

Lovgivningstjek

Overholder I arbejdsmiljølovgivningen?

Læs mere

Få overblik over, om I overholder arbejdsmiljølovgivningen med en gennemgang af virksomheden ift. gældende, relevant arbejdsmiljølovgivning.
Afhængig af virksomhedens størrelse og kompleksitet vil gennemgangen tage en halv til en hel dag, og I vil efterfølgende modtage et referat i forhold til de lovmæssige krav, der bør arbejdes med.
Dialogen vil i øvrigt kunne give inspiration til arbejdsmiljøarbejdet i forhold til virksomhedens udfordringer.

Træning i arbejdsmiljø

Skræddersyet arbejdsmiljøseminar hos jer?

Læs mere

Styrk arbejdsmiljøindsatsen med et skræddersyet seminar for virksomhedens medarbejdere eller en gruppe af medarbejdere, fx arbejdsmiljøorganisationen. Emnerne kan fx være:

 • Stresshåndtering
 • Psykisk arbejdsmiljø
 • Arbejdsglæde og trivsel
 • Strategisk arbejdsmiljøarbejde
 • Sikkerhedsadfærd på arbejdspladsen

Emnet og omfanget bestemmes i samarbejde med virksomheden.

Miljørådgivning

Har I overblik over virksomhedens miljøpåvirkning, -risici og besparelsesmuligheder, og kan I dokumentere jeres miljøpåvirkning overfor kunder og myndigheder? Miljøledelse handler om at sikre, at I tager ansvar for virksomhedens udledninger, samtidig med at det også hjælper til at håndtere forretningsmæssige risici.

Giv miljøledelsen et serviceeftersyn

Få overblik over mangler i jeres miljøledelse med en GAP-analyse.

Læs mere

Ineffektiv miljøledelse kan have høje omkostninger for virksomheden og for miljøet. Giv miljøledelsen et serviceeftersyn med en GAP-analyse, og undgå faldgruber.

GAP-analysen afdækker de mangler, der kan være for enten at kunne lave en miljøredegørelse eller opgradere en eksisterende miljøredegørelse til en certificering efter den nye ISO 14001 standard.

Se eksempel – billede

Se eksempel – video

Hjælp til myndighedsbehandling

Overholder I miljølovgivningen?

Læs mere

Har I behov for hjælp til myndighedsbehandling på miljøområdet, kan Green Network bl.a. hjælpe jer med følgende:

 • Ansøgning om miljøgodkendelser
 • Kommunikation vedrørende problemer i forhold til miljø- og spildevandstilladelser
 • Risikobekendtgørelsen
 • Miljøforbedringer


Energiledelse

Energiforbruget er et oplagt sted for langt de fleste virksomheder at spare på udgifterne.

Læs mere

At bruge energiledelse til dette formål betyder, at energispareindsatsen organiseres og strukkureres, så hele virksomhedens energiforbrug kortlægges og energieffektiviseringerne rettes mod de områder, hvor der er størst mulighed for at spare på energien og dermed udgifterne.

Brug Green Network til at få udført en overordnet energigennemgang, hvor vi identificerer de væsentlige energiforbrugere og kortlægge forbruget overordnet set. Vi kan dernæst komme med forslag til besparelser eller områder der skal undersøges nærmere. Endelig kan vi hjælpe med implementering af energiledelsessystemer, fx ISO5001.

Forretningsbetingelser og priser for rådgivning

Her finder du vores aktuelle forretningsbetingelser for Green Networks rådgivningsydelser

Vores honorar er meget konkurrencedygtigt og typisk lavere i forhold til andre etablerede CSR konsulenter i Danmark. Dertil tilbyder vi 10 % rabat til alle partnervirksomheder i Green Network.

Green Networks forretningsbetingelser ved rådgivningsopgaver.

Disse rådgivere samarbejder vi med

Birgitte Juhl – ekspert i Arbejdsmiljø, miljø- og kvalitetsledelse

Birgitte Juhl er fast tilknyttet samarbejdspartner i Green Network gennem flere år. Med en baggrund som civilingeniør, proceskonsulent og coach, har Birgitte har bred erfaring inden for miljø-, arbejdsmiljø-, og kvalitetsområdet samt med procesoptimering.

Lars Konggaard – erfaren senior CSR specialist

Lars er med 20 års erfaring fra KPMG og Deloitte specialiseret i arbejdet med CSR. Lars har stor erfaring med blandt andet CSR-strategi, CSR-rapporter, Ansvarlig Leverandørstyring, CSR-politikker, anti-korruption, CSR-implementering mv.