SUSTAINABLE BUSINESS PARTNER_label

 

BLIV CERTIFICERET

Sustainable Business Partner

 

Skab yderligere markedsværdi for din virksomheds CSR arbejde med Sustainable Business Partner certifikatet.

Som certificeret Sustainable Business Partner kan din virksomhed demonstrere et ansvarligt CSR kapacitetsniveau og en systematik i arbejdet med forretningsdrevet samfundsansvar overfor jeres vigtigste interessenter.

Bliv Sustainable Business Partner

For at blive certificeret skal virksomheden enten bestå træningen i e4 frameworket eller bestå en CSR kapacitetstest.

Din virksomhed kan kalde sig Sustainable Business Partner, når I er i stand til at demonstrere et ansvarligt CSR kapacitetsniveau og adfærd inden for de fire områder i e4 frameworket. Dvs. ift. miljø (Environment), arbejdsmiljø og socialt engagement (Employment), økonomi og ressourceeffektivitet (Economy) samt forretningsetik (Ethics).

I kan vælge at gennemføre træningen i e4 frameworket som ét samlet forløb eller opdelt i tre moduler. I kan også vælge at gennemføre en CSR kapacitetstest, hvis I vurderer, at virksomheden allerede er moden til det og ikke har behov for yderligere træning i forretningsdrevet samfundsansvar.

Se datoer for hold og tilmeld dig under arrangementer.

Om certificeringen

Green Network står bag udviklingen af Sustainable Business Partner certifikatet.

Det bygger på internationalt anerkendte principper og retningslinjer og er virksomhedens bevis på, at den kan arbejde strategisk og systematisk med bæredygtighed til gavn for både virksomheden og samfundet.

Danske virksomheder mødes i stigende grad med krav om CSR dokumentation fra danske og udenlandske kunder. Certifikatet skal bl.a. være med til at sikre, at virksomhederne ikke mister eksportordrer på grund af manglende dokumentation.

 

Læs mere i vores folder ‘Sustainable Business Partner‘.