Træning og certificering

 

 

 

Green Network tilbyder modulbaseret træning og certificering inden for CSR-området. Som partnervirksomhed kan du sende 2 medarbejdere på Basismodulet som en del af partnerskabet!

CSR-træning er for dig, der gerne vil dykke dybere ned i CSR og bæredygtighedsområdet og arbejde med konkrete værktøjer, som er koblet til virksomheden. Du bliver klogere på CSR-området generelt set, hvordan virksomheder arbejder med forskellige områder inden for bæredygtighed, bl.a. miljø, arbejdsmiljø, medarbejdere sundhed, anti-korruption, menneskerettigheder, FNs Verdensmål og meget andet og du kommer til at arbejde med værktøjer, som hjælper med at sætte området i system.

CSR Træning er opbygget i 3 moduler, som man kan deltage i efter behov; man kan vælge at deltage i et, to eller alle tre moduler, og som partnervirksomhed er basismodulet inkluderet og derfor gratis at deltage i.

Alt efter, hvordan man vælger at sammensætte forløbet, er der mulighed for at blive Sustainable Business Partner certificeret til slut. Hermed modtager virksomheden et certifikat som de kan bruge til f.eks. at efterleve kundekrav og vise, at man er i ledelsesmæssig kontrol med området.

Målgruppen for det modulbaserede træningsforløb kan f.eks. være virksomhedens ledelse, den CSR-ansvarlige eller andre, som arbejder med miljø, arbejdsmiljø og lignende, og som er interesserede i CSR og bæredygtighed.

Motivationen for at deltage i træningen og blive certificeret er ofte behovet for at skabe struktur og retning på CSR-området som grundlag for at udvikle en CSR strategi, en CSR rapport eller styrke kommunikationen. Ofte er der også konkrete kundekrav og forventninger til, at virksomheden kan demonstrere kapacitet til at arbejde med CSR/bæredygtighed. Her kan Sustainable Business Partner certifikatet være en hjælp.

 

Beskrivelse af modulerne

 

MODUL 1: CSR Basis

Tid: 2 dages kursus i tidsrummet kl. 9.00 – 15.30

Antal deltagere: Max 8 virksomheder (16 pers.)

Forudsætning: Let øvet på CSR området.

Indhold: Introduktion til CSR i en dansk og international kontekst. Herunder, hvad er forretningsdrevet CSR som forretningsdisciplin. Hvad handler CSR grundlæggende om? Hvorfor giver det forretningsmæssigt mening? Hvilke globale, regionale og nationale forhold driver området? Emnerne diskuteres med udgangspunkt i de deltagende virksomheders egne erfaringer, hvorefter deltagerne anvender værktøjet CSR Skyline©  til at udarbejde en baseline med implementeringsniveauer for deres nuværende CSR praksis. På dag 2 introduceres deltagerne til en udvidet forståelse af CSR, med henblik på at udfordre deres virksomheders nuværende baseline. Kombineret med en øvelse i at definere en License-to-operate, så motivere deltagerne til at sætte ambitiøse men realistiske målsætninger for deres CSR-arbejde.

Værktøjer: CSR Skyline©;

Pris:  kr. 12.500,- ex moms for to deltagere (kr. 10.000,- for én person)

Pris for partnere: Gratis (Inkluderet i partnerskabet)

 


 

MODUL 2: CSR Analyse

Tid: 2 dages kursus i tidsrummet kl. 9.00 – 15.30

Antal deltagere: Max 8 virksomheder (16 pers.)

Forudsætning: Modul 1 eller tilsvarende.

Indhold: Via en identificering af interessenter og en interessentanalyse, så tager deltagerne første skridt mod en konkretisering af virksomhedens CSR-arbejde. Herefter udarbejder deltagerne en væsentlighedsanalyse, hvor man finder frem til, hvilke CSR områder som både er væsentlige for forretningen og de identificerede interessenter. Virksomhederne udvælger fokusområder i den efterfølgende GAP-analyse, hvorefter CSR Skyline anvendes til at justere virksomhedens baseline og målsætninger.

Værktøjer: Interessentanalyse, Væsentlighedsanalyse; GAP-analyse, CSR Skyline©

Pris:  kr. 15.000,- ex moms for to deltagere (kr. 12.500,- for en person)

Pris for partnere: kr. 12.500,- ex moms for to deltagere (10.000 kr. for en person)

 


 

MODUL 3: CSR Strategi

Tid: 2 dages kursus i tidsrummet kl. 9.00 – 15.30

Antal deltagere: Max 8 virksomheder (16 pers.)

Forudsætning: Modul 1 + 2.

Indhold: Der arbejdes med strategi, csr program, handlingsplaner og kommunikation.

Værktøjer: Planlægningsskemaer for mål og indsats (Desuden anvendes væsentlighedsanalyse; Interessentanalyse, GAP-analyse, CSR Skyline© mv.)

Pris:  kr. 15.000,- ex moms for to deltagere (kr. 12.500,- for en person)

Pris for partnere: kr. 12.500,- ex moms for to deltagere (10.000 kr. for en person)

Hør mere

Ønsker du at høre mere om modulerne eller har du spørgsmål til vores træning?

Kontakt