“I samarbejde med Green Network har vi forsøgt at afdække, hvad der skal til, for at få en endnu større arbejdssikkerhed på fabrikken. Det handler om at vi skal have en kulturændring hos medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen i forhold til at fungere som gode rollemodeller for de øvrige medarbejdere”
Kim Madsen, EHS Coordinator – Eaton Electric
“Vi føler os i gode hænder hos Green Network, da de har 20 års erfaring med at udvikle virksomheders samfundsansvar og et stort kompetenceregister at trække på – både i Danmark og internationalt som Danmarks repræsentant i CSR Europe.”
Helle Lund Gregersen, HR & CSR Chef – Middelfart Sparekasse

Læs mere

“Middelfart Sparekasse rangerer i dag som en af Danmarks bedste arbejdspladser, og det skyldes, at vi i mange år har lagt stor vægt på dels at udvikle og vedligeholde et sundt arbejdsmiljø for vores medarbejdere, dels at fokusere på kundetilfredshed ved at lytte til vores omverdens behov.

Til den opgave har vi trukket på Green Networks kompetencer inden for bl.a. arbejdsmiljø og strategisk samfundsansvar, og det har været til stor gavn for os siden blev medlem i 2003.

Green Network er altid imødekommende og en god sparringspartner for os, som vi kan trække på, når vi har behov for det. Både til stort og småt. Derudover har vi haft stor glæde af de mange arrangementer og netværksaktiviteter.

Vi føler os i gode hænder hos Green Network, da de har 20 års erfaring med at udvikle virksomheders samfundsansvar og et stort kompetenceregister at trække på – både i Danmark og internationalt som Danmarks repræsentant i CSR Europe.”

“Vi er glade for medlemskabet hos Green Network – både fordi vi får nogle informationer, som vi kan bruge i vores dagligdag, og fordi de altid kan hjælpe med inspiration og input, hvis vi har brug for det. I særdeles vil jeg fremhæve e4 CSR uddannelsen, som for os har været særdeles udbytterig.”
Tina Pedersen, Direktør i Severin Kursuscenter

Læs mere

“Vi er glade for medlemskabet hos Green Network – både fordi vi får nogle informationer, som vi kan bruge i vores dagligdag, og fordi de altid kan hjælpe med inspiration og input, hvis vi har brug for det. I særdeles vil jeg fremhæve e4 CSR uddannelsen, som for os har været særdeles udbytterig.

Vi fik rigtigt meget ud af den, både ift. hvad det vil sige at arbejde med CSR og hvilke områder, der vil give god mening for vores virksomhed at fokusere på. Undervisningen var rigtig god takket være meget sparring og dialog, både med Green Network, men også med de øvrige deltagere på uddannelsen.

Vi har nu en CSR strategi og handlingsplan, hvilket bliver et fantastisk værktøj for os de næste år. Vi ved nu, efter et grundigt stykke arbejde, helt præcis, hvad vi vil arbejde videre med inden for CSR, og hvad der giver mening for vores forretning – set ud fra et samfundsansvarligt perspektiv. Vi får brugbar information til dagligdagen, og vi kan altid få hjælp og input, når vi brug for det.”

“Green Networks værktøjer hertil har været til stor gavn for os, og redegørelserne har bl.a. været med til spare Centrum Pæle for mange penge i form af reducerede el-, naturgas og varmeudgifter, ligesom også affalds­mæng­derne er blevet reduceret væsentligt de senere år.”
Charlotte Bunke, HR & Marketing hos Centrum Pæle A/S

Læs mere

“For Centrum Pæle A/S i Vejle handler samfundsansvar ikke kun om at leve op til love og regler. Virksomheden arbejder hele tiden målrettet på at forbedre miljøet og inddrager, hvor det er muligt, det miljømæssige aspekt i alle beslutninger.  

Centrum Pæle blev medlem af Green Network tilbage i 2001 og har siden udarbejdet 6 miljørede­gørelser. Formålet med miljøredegørelserne er, igennem arbejdet med kortlægning af virksomhedens samlede forbrug af ressourcer og mængden af affald og udledning, at skabe et overblik og danne de parametre og nøgletal, som er nødvendige for at kontrollere og styre vores forbrug, affald og udledning.  

Green Networks værktøjer hertil har været til stor gavn for os, og redegørelserne har bl.a. været med til spare Centrum Pæle for mange penge i form af reducerede el-, naturgas og varmeudgifter, ligesom også affalds­mæng­derne er blevet reduceret væsentligt de senere år.  

Ved at være medlem af Green Network viser vi over for vore kunder, medarbejdere og virksomhedens øvrige interessenter, at miljøbevidsthed anses for en naturlig del af virksomhedens rationelle og fornuftige optræden.  

Green Network afholder desuden mange spændende arrangementer, kurser og foredrag, som særligt medlemmerne af vores arbejdsmiljøudvalg har deltaget i og fået stort udbytte af.”

“Rådgivningen har altid været professionel, og der hersker ingen tvivl om, at denne klart er blevet endnu skarpere og mere målrettet de senere år i takt med den positive udvikling i sekretariatet.”
Eva Remmer, HR Manager i Dechra Veterinary Products A/S

Læs mere

“Historisk har vi som virksomhed haft brug for hjælp og støtte til at efterleve de konstant stigende krav fra myndigheder og samfund. Denne støtte har vi fundet hos Green Network, og det har været et stor hjælp over årene at kunne trække på deres kompetencer inden for vores arbejde med miljø og bæredygtighed og ikke mindst nu hele CSR området.

Rådgivningen har altid været professionel, og der hersker ingen tvivl om, at denne klart er blevet endnu skarpere og mere målrettet de senere år i takt med den positive udvikling i sekretariatet. Green Network er sparringspartner for os omkring hele paletten inden for CSR.

Derudover deltager vi de mange arrangementer, som giver adgang til god inspiration og uddannelse for vores medarbejdere. Over årene har Green Network, via vores bæredygtighedsredegørelser, hjulpet os til at højne vores niveau inden for miljø, arbejdsmiljø og socialt ansvar og dermed også gennemføre besparelser for virksomheden.

Senest har gennemførelsen af e4 certificeringen skabt grundlag for at gå skridtet videre og udvikle en konkret CSR-strategi for Dechra i Uldum, og den skal endvidere indgå i arbejdet med en decideret koncernstrategi for CSR.”

Dechra har papir på sit samfundsansvar

Læs historien fra Hedensted Folkeblad.