sustainability-logo-rgb

 

Green Network tilbyder nu din virksomhed en plads i et nyt projekt, der har til hensigt at styrke vidensgrundlaget og metoderne til at arbejde med bæredygtighed som en integreret del af forretningen.

Projektet, der gennemføres i samarbejde mellem VIA University College, Industriens Fond, Green Network og Industrisamarbejdet mellem IAK og Fremstillingsindustrien (en del af DI), har som formål at skabe bedre forståelse for de barrierer og muligheder, der er for at arbejde med bæredygtighed i SMV’er samt udmønte denne viden i konkrete værktøjer og løsninger til virksomhederne.

-Virksomheder prioriterer især bæredygtighed og samfundsansvar, når det skaber værdi for forretningen, og derfor håber jeg, at projektet kan bane vejen for ny viden, der kan bidrage til at konkretisere dette område yderligere i enkle, pragmatiske og produktive værktøjer, som er nemme at implementere, siger Kenneth Hald Jensen, adm. direktør i Green Network.

Tilbud til 40 virksomheder

Som en af de 40 virksomheder, projektet involverer, er jeres virksomhed således både med til at styrke den generelle viden om at arbejde integreret med bæredygtighed i SMV’er, og samtidig får I indsigt i, hvordan jeres egen virksomhed kan igangsætte eller optimere arbejdet med bæredygtighed som forretningsdisciplin.

Få belyst konkrete tiltag, I kan arbejde videre med:


  • Identificering af muligheder og udfordringer I jeres virksomhed


  • Værktøjer til at komme godt i gang med/optimere jeres bæredygtighedsindsat


  • Forbedret vidensgrundlag for at drive bæredygtig virksomhed


Projektet fokuserer i særdeleshed på to aktiviteter: forretningsudvikling og produktion og lærings- og forandringsprocesser. 

Se videoen, der forklarer mere om projektet.

Yderligere information om projektet

Projektet skal hjælpe mange danske små og mellemstore virksomheder med at udvikle sig i en bæredygtig retning. Potentialet er stort, for virksomheder med under 250 ansatte og under 50 millioner kroner i årlig omsætning udgør ca. 90 % procent af virksomhederne i Danmark. Alligevel har bæredygtighed indtil nu primært været i fokus i de største virksomheder.

Det manglende fokus skyldes for de fleste virksomheders tilfælde mangel på viden, inspiration og værktøjer til at arbejde strategisk og systematisk med bæredygtighed som forretningsdisciplin. Bæredygtighed betragtes således ikke som en genvej til forretningsudvikling, fornyet innovation og fremdrift, men det skal projektet ændre på.

Projektets resultater vil til slut blive samlet i læringspakker, der udbredes til mere end 20.000 virksomheder landet over. Og forhåbentlig bidrager dette til at styrke virksomhedernes viden om mulighederne for og metoderne til at arbejde med bæredygtighed.

Læs mere på projektets hjemmeside: www.BISMV.dk

Kontakt

Kontakt Green Networks sekretariat, hvis I vil vide mere om projektet og/deltage:

mail: greennetwork@greennetwork.dk
Tlf.: 70 25 40 70