I ringbindet til den sociale redegørelse henvises til en række bilag. Disse bilag finder du herunder.

Bilagene revideres løbende og de nye udgaver bliver lagt på hjemmesiden.

FANEBLAD 2 – Projektplan og organisation
2.1 Tids- og projektplan
2.2 Projektbudget

FANEBLAD 3 – Værdiafklaring
3.1 Værdiskema
3.2 Procesbeskrivelse for opstilling af politikker
3.3 Rapporteringsskema

FANEBLAD 4 – Kortlægning
4.1 Opstilling af indikatorer
4.2 Sammenhæng med Global Reporting Initiative’s guidelines
4.3 Eksempler fra aflagte regnskaber
4.4 Sygefraværsopgørelse i den sociale manual
4.5 Hjælpeskema til virksomheders sygefraværsopgørelse
4.6 Kortlægning af virksomhedens kønsfordeling

FANEBLAD 5 – Vurdering og Prioritering
5.1 Interessentinddragelse og vurderingsskema
5.2 Prioriteringsskema

FANEBLAD 6 – Mål og Handlingsplan
Ingen bilag pt.

FANEBLAD 7 – Den Sociale Redegørelse
7.1 Skabelon til social redegørelse

FANEBLAD 8 – Gennemførelse og Forankring
Ingen bilag pt.

 

 

Tilbage til værktøjer