Det er mennesker, der skaber den viden og de produkter og serviceydelser, virksomheden skal leve af. Det er mennesker, der skaber merværdi og vækst, både i virksomheden og samfundet som helhed.

Arbejdsmiljø og socialt engagement omhandler de menneskelige ressourcer og relationer i virksomheden og i nærsamfundet. Det vil sige virksomhedens håndtering af personalet og de kulturelle og sociale forhold, som virksomheden påvirker eller påvirkes af – dvs. forhold i bred forstand, som normalt henføres til HR funktionen i virksomheden.

Arbejdsmiljø og socialt engagement handler om alt lige fra temaer , som fx børnearbejde, arbejdstagerrettigheder jf. ILO konventionerne, beskæftigelse af mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, stress, sygefravær, arbejdsmiljøforhold generelt, employability, uddannelsestiltag, seniorinitiativer og meget mere.

Virksomheder, der arbejder strategisk og struktureret med området, opnår mange konkurrencemæssige fordele:

  • Større medarbejdertilfredshed og loyalitet

  • Overholdelse af lovgivning og internationale standarder.

  • Risikominimering

  • Øget produktivitet

  • Mindre spild

  • Større forandringsvillighed

  • Færre rekrutteringsomkostninger

  • Bedre arbejdsmiljø

  • Større social kapital

  • Styrkelse af virksomhedens brand. 

Det næste skridt

I Green Network har vi mange års erfaring med arbejdsmiljø og socialt engagement, og vi kan hjælpe din virksomhed godt i gang eller videre med viden og værktøjer på dette område.

Desuden tilbyder vi løbende vores partnervirksomheder gratis kurser på området som fx supplerende arbejdsmiljøuddannelser

Kontakt vores rådgiver, Torben Vartenberg, hvis du vil vide mere om, hvordan du kommer i gang:

Torben Vartenberg

tv@greennetwork.dk

Tlf.: 3080 7879