Med CSR Kapacitetsmålingen kan Green Network nu tilbyde jeres virksomhed en mere objektiv vurdering af jeres og eventuelt jeres forretningspartneres praksis på CSR området, samt en mere effektiv tilgang til at dokumentere denne praksis overfor kunder, myndigheder og andre af virksomhedens interessenter.

Hvad er CSR kapacitet?

I Green Network forstår vi CSR kapacitet som evnen til at efterleve krav fra kunder, lovgivning etc., men også som evnen til at øge udbyttet af virksomhedens CSR praksis. Dette ved eksempelvis at opnå anerkendte certificeringer af virksomhedens CSR praksis og/eller anvende den som drivende for en innovativ udvikling af nye produkter/services/processer, samt fokusere på den avancerede CSR praksis i virksomhedens eksterne kommunikation og markedsføring.

CSR kapacitet afspejler med andre ord evnen til at integrere CSR bredt i virksomhedens forretning og afhænger derfor i høj grad af flere medarbejdernes kompetencer i forskellige funktioner eller enheder. Green Network har fokus på at udvikle disse kompetencer, som vi nu også kan måle ved at spørge ind til den enkelte medarbejders holdning til, viden om og adfærd på udvalgte CSR områder.

Billede1


Hvad måler vi på?

Kapacitetsmålingen består af en række forskellige spørgsmålstyper, der afdækker virksomhedens holdning til, viden om og adfærd på 15 CSR emner, der afspejler typiske emner i store kunders Code of Conduct for CSR samt internationale standarder. Ligesom de fleste Code of Conduct, så tager CSR Kapacitetsmålingen sit udgangspunkt i UN Global Compacts 10 principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar på områderne: arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder, miljø og anti-korruption.

Hvor disse principper er vagt formulerede og kun lidt forretningsorienterede, så er spørgsmålene i CSR Kapacitetsmålingen præcist formulerede og koblet til emnernes væsentlighed for virksomhedens forretning. Det gør outputtet fra kapacitetsmålingen langt mere brugbart i forhold til at vurdere virksomhedens CSR praksis og gøre denne mere forretningsdrevet.

 

Human Rights Labour Environment Anti-Corruption
Health and safety systems (P1) Freedom of association and bargaining (P3) Precautionary approach (P7) Signalling a non-corrupt environment (P10)
Working hours (P1) Forced, compulsory or bonded labour (P4) Waste management (P8)) Anti-corruption procedures (P10)
Community engagement (P2) Child labour and young workers (P5) Natural resources (P8)
Non-discrimination (P6) Air emissions (P8)
Energy consumption and climate change (P8)
Environmentally friendly technologies (P9)

 

Hvordan måler vi?

CSR Kapacitetsmålingen understøttes af en digital platform, der muliggør målingen af udvalgte medarbejderes kompetencer på CSR området og at samle disse målinger i rapporter, der dokumenterer en eller flere personers eller virksomheders CSR kapacitet. Figuren herunder illustrerer det typiske forløb for en kapacitetsmåling, hvor deltageren i alt besvarer 45 spørgsmål, fordelt med tre typer af spørgsmål for hver af de 15 udvalgte CSR emner. Efter besvarelsen præsenteres deltageren for sit individuelle resultat og feedback herpå, og det er også muligt trække flere typer rapporter med forskellige visninger af resultaterne.

Billede3

 

Baseret på et gennemprøvet system i kontinuerlig udvikling

Green Network’s CSR Kapacitetsmåling er baseret på et system, hvor såvel teknologien som målemetoderne er gennemprøvet i en lang række store danske virksomheder og organisationer, på tusindvis af personer verden over og på adskillige sprog. Denne forankring sikrer, at selv om kapacitetsmålingen er et nyskabende tiltag på CSR området, så eksekveres det på en stabil og stærk platform i kontinuerlig udvikling.

Den digitale platform muliggør kapacitetsmåling af såvel virksomheden som virksomhedens forretningspartnere, samt rummer features til benchmarking og styring af sidstnævnte. Læs mere om de to primære anvendelsesmuligheder ved at følge de nedenstående links.

CSR Kapacitetsmåling af virksomheden >>

CSR Kapacitetsmåling af virksomhedens forretningspartnere >>

Perspektiverne og udviklingsmulighederne er store, men Green Network udvikler som altid sine tilbud i takt med, at det kan give forretningsmæssig værdi for virksomhederne. I al beskedenhed mener vi dog, at vi med CSR Kapacitetsmålingen har et forspring, som vi gerne deler med såvel nuværende og potentielle partnervirksomheder.

Så tag endelig fat i os, så vi kan drøfte mulighederne med CSR Kapacitetsmåling i din virksomhed eller organisation. Du finder kontaktinformationen i info-boksen øverst til højre på denne webside.