Forretningsetik

En stor andel af danske virksomheder etablerer sig på flere nye vækstmarkeder og i regioner, hvor forretningskulturen og markedsvilkårene er fundamentalt anderledes end i Danmark. Med vækstpotentialet følger dog også en markant øget eksponering over for korruption og bestikkelse samt krav fra kunder omkring de sociale og miljømæssige forhold hos de leverandører, som virksomheden benytter sig af.

Manglende ledelsesmæssig kontrol med området kan få juridiske konsekvenser for både virksomhed og medarbejder, og en manglende dokumentation for leverandørforhold kan føre til at kunderne vælger en forretningspartner, som kan giver en større sikkerhed og risikoafdækning.

Det næste skridt

I Green Network kan vi hjælpe vores partnervirksomheder med at komme i kontrol med området. Vi har en stor værktøjskasse til rådighed for vores partnervirksomheder, og vi tilpasser værktøjerne til behovet hos den enkelte virksomhed.

Vi har mere end ti års erfaring på dette område, og vi har udviklet og implementeret bl.a. Code of Conducts og ansvarlig leverandørstyring i både større og mindre organisationer og på tværs af brancher. Som led i disse processer har vi desuden trænet medarbejdere og direktion i sikring af ansvarlige leverandørforhold mv.

Kontakt Kenneth Hald Jensen, hvis du vil vide mere om, hvordan din virksomhed kan håndtere dette område på en fornuftig og værdiskabende måde:

Kenneth Hald Jensen

kj@greennetwork.dk

Tlf. 6151 3338