Onsdag den 30. september afholdte Green Network i samarbejde med vores medlem, Scanenergi Solutions, temadag om energieffektivisering i Green Tech Center Vejle for 48 gæster.

Seks oplægsholdere serverede alt fra lovstof til gode cases og konkrete værktøjer og støttemuligheder for dem, der overvejer at påbegynde energieffektivisering.

På temadagen blev der serveret viden og cases om danske og internationale virksomheder, der sparer millioner på energieffektivisering samt overblik over Danmarks nationale handlingsplaner på området. Herunder hvem der er underlagt energisyn, og hvad reglerne er for det. Deltagerne fik desuden viden om energibesparende ESCO projekter samt et oplæg til hvordan virksomheden kan eksponere resultaterne af energieffektiviseringen globalt via State of Green.

Opsamling fra dagens oplæg:

 • DI Energi: Få styr på energisynet
  • Cirka 500 virksomheder i Danmark vurderes underlagt energisynspligt. Deadline er 1. marts 2016.
  • Virksomheder kan få økonomisk støtte. DI Energi kan altid kontaktes for advisering.
  • Danmark bør generelt være bedre til at kende EU’s grønne mål, der vil få indflydelse på danske virksomheder.
  • Danmarks PSO-tilskud er for 2015 forhøjet fra 7øre/kWh til 15øre/kWh. Aktiveres ved indførelse af energiledelse!
  • Kontakt DI Energi konsulent Anne Lund Andersen her
 • EC Network: Danmarks efterlevelse af EUs 2020 energimål
  • Danmark er OK med på målet om 2020 (20% energibesparelse i 2020) vedr. nedbringelse af drivhusgasser, men er bagefter på energioptimerings-området.
 • Carlsberg, Fredericia: Store energibesparelser
  • Store besparelser på tekniske områder takket være succes med adfærdsændringer på energiområdet.  Lige nu Carlsberg bedste bryggeri, KPI-mæssigt, i koncernen.
  • For at gennemføre adfærds-ændringer ift. energioptimering kræver det en intern ildsjæl og ledelsens opbakning.
  • Energibesparelser og medarbejderinvolvering går hånd i hånd: Det er lige så vigtigt, som at en virksomheds strategi nyder opbakning fra medarbejderne. Uden det lykkes det ikke.
 • State of Green: Få et digitalt udstillingsvindue
  • SoG skal bruges som internationalt vindue til Danmarks grønne aktiviteter.
  • SoG skal bruges som virksomhedens referenceramme, når der sker besøg fra udlandet.
  • SoG har mere end 100 delegationer på besøg hvert år, som er interesseret i at se de danske succeshistorier – også på energiområdet.
  • En profil hos State of Green er gratis.
 • ESCO projekter v. Chris Stuart
  • Finansielt attraktivt at lave ESCO.
  • Risikoen væsentlig minimeret
  • ESCO maksimerer udnyttelsen af ekspertise på det tekniske område ved at have ekstern ESCO til at sikre gennemførslen.
 • Scanenergi Solutions: Finansiering, EPC, Operationel Lease
  • Finansiering af energioptimeringer muliggør ”både-og” i stedet for et valg om ”enten-eller”.
  • EPC / Operationel Lease er attraktivt for økonomiafdelingen, da det forbedrer pengestrøm og IRR.
  • Kunden er selv med til at vælge, hvad der skal være OPEX og CAPEX.

På baggrund af den gode tilslutning til temadagen forventer vi at afholde endnu en temadag om energieffektivisering i det nye år.

Her kan du downloade de seks oplæg i samlet fil og dermed få de seks oplægsholderes gode råd til energieffektivisering.

VI BEKLAGER VENTETIDEN – DAGENS 6 GODE RÅD VIL SNAREST BLIVE TILGÆNGELIGE HER PÅ SIDEN

 

Se billeder fra temadagen om energieffektivisering