Transport- og logistiksektoren i Danmark er vigtig, men under pres fra flere sider. Politikere, virksomhedspartnere og slutbrugere. Heldigvis har mange vognmænd allerede fået øjnene op for at forbedre forretningsmodellen. Og de vil spille en aktiv rolle i den grønne omstilling. De har potentialet til at blive vigtige aktører for at nedbringe CO2-udledningen. Spørgsmålet er dog stadig for mange, hvordan?

 

En hvid lastbil der kører på motorvejen ©RUI

Hvid lastbil der kører mod et grønt eventyr ©RUI

Transport- og logistiksektoren i Danmark er vigtig, hvis vi skal nå i mål med klimaambitionerne. Ifølge Danmarks statistik, stod sektoren i 2018 for ca. 24% af den samlede CO2e udledning. Mulighederne og dilemmaerne er dog mange, men er man klar på at kaste sig ud i et muligt grønt eventyr kan man både spare penge og få flere kunder i butikken – samtidig med man bidrager til de ambitiøse mål.

Transportsektorens betydning i værdikæden

Transport- og logistiksektoren står ofte for skud som en forurenende skurk, der larmer og fylder på vejene. En skurk som både politikere og forbrugere gerne vil have gjort op med. Derfor kigger virksomhederne på, hvordan de kan nedbringe deres samlede CO2-udslip i hele deres værdikæde. Og her popper transportleddet typisk frem som et muligt besparelsesområde. Fra politisk hold kom regeringens klimapartnerskab for landtransport tilbage i marts 2020 med deres anbefalinger til, hvordan sektoren bliver mere grøn. Forslagene indeholdt bl.a.:

 

  • Kørsel med dobbelttrailer, to standartsættevogne, op til 34 m. i længden (i dag maks. 18,75m)
  • Mere grøn innovation

 

Nedefra stiger presset som nævnt også. Kunder og forbrugere bliver mere miljøbevidste og i højere grad søger de hen mod de virksomheder, som har en grøn og bæredygtig profil. Det presser virksomhederne til at omstille sig hurtigt og vise, at de gør en indsats. Det sker gennem diverse tiltag i virksomhedernes klima- og miljøpolitikker, såsom udskiftning af lyskilder og digitalisering af papirarbejdet. Men det der batter, og som hurtigt kan ændre ens profil fra sort til grøn hos forbrugerne, er mindskelsen af de helt store CO2 udledningskilder.

Det betyder også at der kigges på værdikæder – herunder transport af varer. For lige netop i denne del af kæden kan man ofte se et stort potentiale i CO2 nedbringelsen. Kan transportfirmaerne vise deres partnere at de er udleder mindre og kan dokumentere det, styrker det virksomhedens konkurrenceposition betydeligt. Styrkelsen af transportvirksomhedens egen position i markedet sker altså fordi man nu kan påvirke partnernes konkurrenceposition positivt.

Eventyr ender kun godt når man finder vejen

Hvordan starter man så arbejdet mod en grønnere virksomhed og bedre bundlinje? Skal man som vognmand i gang, er man nødt til at have et overblik over mulighederne – vi kan kalde det et slags skattekort. For den enkelte vognmand kunne kortet bestå af en analyse af vognparkens CO2 udledning, eller en samlet redegørelse af virksomhedens miljøpåvirkning. På den måde skaber man basis for de næste skridt der skal tages.

Regeringens Klimapartnerskab for Grøn Landtransport kom med deres anbefalinger til, hvordan sektoren får en god start på eventyret. Partnerskabet består af en række interesseorganisationer (herunder ITD, SLD og Dansk Erhverv), virksomheder, miljø- og klimaorganisationer, myndigheder og andre eksperter med viden på området. De anbefalede bl.a.:

 

  • En større effektivisering af kørsel
  • Mere brug af grønne lastbiler
  • Udvikling af grønne drivmidler
  • Elektrificering af vejnet

 

Da der er tale om anbefalinger for at sikre vækst og grøn omstilling, venter sektorens interessenter nu på at politiske forhandlinger skal afklare hvilke forslag, der bliver til virkelighed.

Tager vi de konkrete muligheder og udfordringer i anbefalingen om effektivisering af kørsel ser vi at potentialet er stort og en relativt håndgribelig indgang til arbejdet. Mange vognmænd har allerede uddannelser og stort fokus på chaufførens rolle, men ved at tillade kørsel med dobbelttrailer, kan potentialet forøges. Med dobbelttrailer kan flere varer transporteres, med mindre brændstofforbrug pr. stk. Det vil gavne miljøet og bundlinjen, da mere kan sendes af sted på en gang, men det vil kræve ændrede regler fra politisk side. Der er kørt forsøgsordninger i Sverige med 32 m lange lastbiler, der viste en reduktion af CO2-udledningen på op til 27%.

Green Networks partner Kaj Madsen Fjelstrup A/S er allerede kørt

Kaj Madsen Fjelstrups LNG flåde

Kaj Madsen Fjelstrup A/S har nu 30 LNG trucks i deres flåde ©Kaj Madsen

Noget andet, der kan sætte hjulene i gang, er investeringen i lastbiler med lavere CO2-aftryk. Det koster en del nu og her, men giver point hos kunderne og en bedre økonomi på sigt. Green Networks partnervirksomhed, Kaj Madsen Fjelstrup A/S, har allerede investeret i 30 LNG-lastbiler – Det er godt 11% af deres flåde! – der kører på flydende gas frem for diesel.

LNG-Lastbilerne udleder op til 20% mindre CO2, og er med til at give Kaj Madsen Fjelstrup A/S et stort løft i den grønne retning. Med stor opmærksomhed på bæredygtighed og Verdensmålene hele vejen rundt kompenserer de nu for godt 85% af deres CO2-emission! Kaj Madsen Fjelstrup er med andre ord godt på vej på deres grønne eventyr, og du vil snart kunne læse endnu mere om virksomhedens rejse på Green Networks hjemmeside.

Dog har eventyret en stor udfordring – den logistiske. Danmark har ikke nogen LNG-tankstationer endnu, hvorfor Kaj Madsen og andre eventyrlystne må køre enten til Hamborg eller Göteborg for tankning.

 

Investeringer i ny teknologi, brændstof og infrastruktur

Den teknologiske udvikling er godt i gang, og der snakkes lige nu hos Teknologisk Institut om teknologier i lastbilerne, der indebærer mere brint, el, og biobrændstof.

Den grønne tænketank CONCITO, sammenfatter i en rapport at brint og elektrificering af vejnettet kan være en løsning i fremtiden. Brint kørsel har pt. en energiudnyttelse i hele produktionskæden på kun 25%, hvor elektrificering har ca. 70-75% effektivitet.

Udvikling af brintbiler

Københavns Universitet (KU) har fornyligt udviklet en katalysator til brintbiler, der bruger en brøkdel af det platin en brintbil bruger i dag. Dermed vil energiudnyttelsen blive endnu bedre. En forbedring som kan betyde, at brintbilen er kommet tættere på at blive en fremtidig standardbil. Det er et vigtigt gennembrud, da platin er en værdifuld naturressource, der bliver udvundet i Sydafrika eller Kina. Dog er katalysatoren stadig kun på teststadiet og KU er nu i dialog med bilindustrien. Så der vil gå tid før dette bliver en realitet. Teknologien er på vej, men der mangler massive investeringer. Det skal ske gennem politisk vilje til forskning, både nationalt og internationalt.

Og nu vi er ved det internationale, så kan man fra politisk side se på de afgifter branchen er underlagt, mener brancheorganisationen ITD. For at man kan være med i eventyret og have fair konkurrencemæssige vilkår kan afgifterne baseres på intelligent vejafgift. En afgift, hvor man betaler for kørslen pr. kilometer i forhold til, hvor forurenende lastbilen er. Afgiften bør, ifølge ITD, gælde for både lastbiler og varebiler for ikke at skabe en massiv flytning af godstransporten og dermed hæmme den grønne omstilling.

Alt i alt kan vognmændene, produktionsvirksomheder og transportfirmaerne altså spare penge ved at køre med på det grønne erhvervseventyr. Ved at investere i grønne muligheder og derved mindske CO2-udslippet, sammen med dine udgifter, kan du finde den store skattekiste på kortet. I den er der fordele for både bundlinjen, miljøet og virksomhedens image. Mulighederne er mange, men hvad er et eventyr uden en god hjælper ved sin side? 

 

Lad Green Network hjælpe jer til den lykkelige slutning

Det grønne eventyr for transporterhvervet er startet og mulighederne er mange. Med verdensmålene for øje og klimapartnerskabernes anbefalinger i lasten, inviterer Green Network til en workshop d. 1. oktober kl. 09.30, fyldt med oplæg og virksomhedscases. Vi stiller skarpt om de muligheder og forhindringer branchen har i fremtiden. Tag del i fremtiden og bliv en stærk spiller på markedet.

Tilmeld dig workshoppen her: 

Ved flere deltagere, udfyld venligst formularen igen.

BEMÆRK! Din tilmelding er først registreret når du ser skærmbilledet “Din tilmelding er registreret”.