Deltagerne gav den gas med debat og mapping af deres indsatser.

Over to dage tidligt i marts var repræsentanter fra flere af Green Networks partnervirksomheder samlet i Vejle, med udsigt over den grønne plæne på stadion, for at blive klogere på CSR, grønne tiltag og Verdensmål.

 

Det blev de igennem vores certificeringsforløb Sustainable Business Partner, hvor man som deltager og virksomhed udarbejder en helstøbt CSR-strategi, der giver overblik og retning i virksomhedernes arbejde med CSR. Deltagerne blev bl.a. introduceret for de digitale værktøjer ’CSR-Skyline’ og ’SDG-Skyline’ der kan give et visuelt og brugbart overblik over status for arbejdet, overblik over delmålene, samt hvor langt der er til at nå virksomhedens mål.

 

”Ved at bringe deltagere fra forskellige virksomheder sammen, som under forløbet hver især arbejder med deres egen konkrete virkelighed i virksomheden, oplever vi en fantastisk debat, nedbrydning af vanetænkning og udveksling af konkrete udfordringer og erfaringer. Et aspekt af forløbet, der højner den direkte anvendelighed i en tidspresset hverdag i de danske virksomheder.” Udtaler Kasper Schmidt, Green Networks ansvarlige konsulent for forløbet.

 

Efter at have afsluttet det første af de tre moduler i forløbet, har vi spurgt nogle af deltagerne om, hvad der motiverede dem til at deltage, og hvad de fik ud af kurset.

 

Tina Langkilde Larsen (Lammhults Biblioteksdesign A/S)

Hvorfor har du/din virksomhed valgt at deltage i CSR-modulerne?

Vi arbejder kontinuerligt med CSR og ønsker hele tiden at kvalificere vores strategiske retning. Derfor har vi brug for løbende at indhente ny viden. Herudover ønsker vi konkret sparring fra en kompetencecenter som fordyber sig og har en bred berøringsflade. På den måde udfordrer vi vort strategiske så vel som daglige arbejde med CSR og får tilmed mulighed for at sparre med andre deltagende virksomheder.

 

Hvilken værdi skaber det for dit arbejde at deltage i Green Networks CSR-moduler?

I en travl hverdag er det vigtigt at tage tid ud til at fordybe sig. Man får noget med hjem inkl. konkrete værktøjer og cases. Det giver for mit vedkommende en god ballast for at deltage i forretningsudvikling og strategisk arbejde samt væsentlige input til vores produktudviklingsprocesser såvel som vores kommunikation vedr. bæredygtighed – områder, som jeg har ansvar for i det daglige.

 

Hvilken personlig udvikling giver det dig at deltage i Green Networks CSR-træning?

Jeg dygtiggør mig og får mulighed for at få diskuteret og afprøvet egne holdninger såvel som virksomheden. Jeg føler mig mere opdateret på et stort og samfundsvæsentligt område.

 

Frederike Molt (Gran Living A/S)

Hvorfor har du/din virksomhed valgt at deltage i CSR-modulerne?

Jeg er ny medarbejder bade I virksomheden og på området, og selvom jeg har baggrundsviden med fra mit studie, tænkte jeg, at det ville hjælpe mig godt i gang med emnet hurtigere. Selvom virksomheden allerede arbejder aktivt med CSR, kan vi gøre mere og det er godt med noget ‘guidance’.

 

Hvilken værdi skaber det for dit arbejde at deltage i Green Networks CSR-moduler?

Det giver mig konkret viden om en række CSR-emner og hvordan man arbejder med at udarbejde konkrette målsætninger.

 

Hvilken personlig udvikling giver det dig at deltage i Green Networks CSR-træning?

Det genopfriskede min viden om de forskellige temaer, og gav mig konkret hjælp til, hvordan vi skal evaluere arbejdet med disse i forhold til FN’s Global Compact principper og Verdensmålene.

 

Jens Andersen (Kaj Madsen A/S)

Hvorfor har du/din virksomhed valgt at deltage i CSR-modulerne?

Jeg deltager for at søge bistand i arbejdet med CSR & FN Verdensmålene.

 

Hvilken værdi skaber det for dit arbejde at deltage i Green Networks CSR-moduler?

Deltagelsen har givet oplysning om brugbare arbejdsmetoder og bredden i verdensmålene

 

Hvilken personlig udvikling giver det dig at deltage i Green Networks CSR-træning?

Perfekt platform for vidensdeling og indsigt i andres arbejde med CSR.

 

Om Sustainable Business Partner-forløbet

Sustainable Business Partner-forløbet er et trænings- og certificeringsforløb på i alt tre moduler – Basis, Analyse og Strategi, hvor deltagerne arbejder med at udfærdige en konkret strategi for arbejdet med bæredygtighed og samfundsansvar samt FN’ Verdensmål. Kontakt os på 70 25 40 70 eller info@greennetwork.dk for at høre mere om vores certificeringsforløb.