Den 19. august modtog Danpo Give A/S miljødiplom og flag for 4. gang, siden virksomheden blev medlem af Green Network i 1998. Der var også diplom og flag for arbejdsmiljøindsatsen til både Danpos fabrik i Give og Aars, som er arbejdsmiljøcertificeret efter OHSAS 18001.

Fokus på energi og emballage

Med miljøredegørelsen sætter Danpo Give A/S mål og handleplaner for de kommende tre års miljøindsats.

I den forgangne treårige rapporteringsperiode har Danpo Give A/S haft særligt fokus på optimering og regulering af eksisterende installationer i produktionen. Der er således opnået markante energibesparelser, ligesom fokus på bedre affaldshåndtering har reduceret affaldsmængderne og emballageforbruget.

Sparede 785.000 km på landevejen

På transportområdet har Danpo opnået store besparelser, idet man har insourcet alt kørsel med levende kyllinger. Danpo har herved reduceret kørslen på landevejene med hele 785.000 km, hvilket svarer til en CO2-reduktion på 1192 tons.

Øget fokus på arbejdsmiljø

Både Danpo i Give og i Aars A/S modtog desuden diplom og flag for deres arbejdsmiljøindsats, henholdsvis 5. og 1. gang.

Danpo er ambitiøs på arbejdsmiljøområdet, og med en treårig strategi fra 2013 vil Danpo sikre optimalt arbejdsmiljø på alle sine fabrikker. Danpo ansatte således i 2013 en arbejdsmiljøleder i koncernen, som arbejder målrettet med medarbejdernes sikkerhed, sundhed og psykiske arbejdsmiljø.

109 medarbejdere lærte dansk med Danpo

Et projekt, der er i særlig grad har givet arbejdsmiljøet et løft i Danpo koncernen, er projektet ”Dansk i Danpo”, hvor 109 nydanske medarbejdere har været på 17 dages danskkursus med Danpo.

Ifølge Danpos ledelse har resultatet af projektet haft uvurderlig betydning for medarbejderne, der fagligt såvel personligt er blevet bedre integreret i virksomheden, ligesom de privat kan dele ud af deres nye sprogkundskaber til familie og venner.

Samlet set har projektet medført en højere arbejdsglæde og effektivitet blandt medarbejderne i kraft af den forbedrede dialog og videndeling, som danskkurset har medvirket til.

Danpo blev i 2013 en del af nordens største kyllingeproducent, Scandi Standard.

Miljø- og arbejdsmiljøredegørelserne er to af de værktøjer, som Green Network stiller til rådighed for sine medlemsvirksomheder. Læs mere om redegørelserne her: