Erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen, vil fremme markedsdrevet CSR i Danmark. I den forbindelse mødtes ministeren d. 24. september med Green Network til en erfaringsudveksling om virksomhedernes arbejde med forretningsdrevet CSR.

Erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen, vil fremme markedsdrevet CSR i Danmark. I den forbindelse mødtes ministeren d. 24. september med Green Network til en erfaringsudveksling om virksomhedernes arbejde med forretningsdrevet CSR.

Torsdag den 24. september havde Green Network æren af at tage imod erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen, til en dialog om præmisserne for markedsdrevet CSR og samfundsansvar oven på nyt udspil, der vil skære 24 mia. kr. i erhvervsstøtteordningerne.

Mandag d. 21. september bragte Dagbladet Børsen en artikel, hvori erhvervs- og vækstministeren meddelte, at regeringen vil sanere de danske erhvervsstøtteordninger med op til 24 mia. kr.

Det kan bl.a. betyde mindre direkte og indirekte erhvervsstøtte til virksomhedernes arbejde med CSR og samfundsansvar, herunder grøn omstilling.

Fra ”hvorfor” til ”hvordan”

Udspillet skal ifølge ministeren øge virksomhedernes incitament til at arbejde forretningsdrevet med CSR, som i stigende grad er en konkurrenceparameter.

”CSR skal ikke bare handle om at være en ”god” virksomhed. Det skal handle om bundlinje, og udviklingen skal være mere markedsdrevet. Vi ser i USA og England, at fokus på CSR er drevet af krav fra kunder”, udtalte erhvervs- og vækstminister, Troels Lund Poulsen, til Vejle Amts Folkeblad, som dækkede besøget.

Til mødet med Green Network blev det derfor ikke diskuteret hvorfor virksomhederne skal arbejde med CSR, men hvordan under de omstændigheder, som ministeren lægger op til.

”Alt for meget CSR bliver kun til luftig snak, men Green Networks medlemmer kan se en forretningsværdi i det her, og det vil jeg gerne blive inspireret af, ” udtalte erhvervs- og vækstministeren, Troels Lund Poulsen

Green Network deler synspunktet med ministeren, da særligt mindre og mellemstore virksomheder oplever behov for at arbejde forretningsdrevet med CSR.

” Vi oplever, at særligt mindre og mellemstore virksomheder i vækstfasen, og som agerer internationalt, oftere bliver mødt med kundekrav og forventninger til CSR indsatsen, fx ift. deres miljøpåvirkning, produkternes sporbarhed og ansvarlig leverandørstyring. Det gælder både virksomheder imellem og mellem virksomheder og slutbrugere. På den måde bliver CSR markedsdrevet, ” siger Kenneth Hald Jensen, adm. direktør i Green Network.

Kenneth Hald Jensen tilføjer, at forretningsdrevet CSR langt fra er kundedrevet alene.

Forretningsdrevet CSR kan i lige så høj grad være med til at reducere omkostninger og øge innovationskraften, når en virksomhed begynder at se på deres forretningsmodel med CSR brillerne på og adoptere en mere systematisk tilgang til området. ”

Stadig behov for en løftestang

Nye forretningsmæssige områder, som fx effektiv brug af jordens ressourcer (cirkulære økonomi, red.), er i modningsfasen blandt danske virksomheder, og sådanne områder mener Kenneth Hald Jensen fortsat, at offentlige myndigheder kan være med til at drive.

Formålet med de nye forretningsområder er at få skabt en bæredygtig, kommerciel platform, som virksomhederne kan få glæde af i deres fremtidige forretningsindsats, og det kan CSR indsatsen medvirke til. Jo bedre bevis, der er for værdien, jo mere gang får de nye områder på jorden, og det analysearbejde kan myndighederne oplagt bidrage til, ” siger Kenneth Hald Jensen og tilføjer:

I Green Network er vi glade for at kunne understøtte og træne vores medlemmer i, hvordan de konkret kan arbejde med CSR i en forretningsdrevet retning, hvor offentlig støtte ikke er en nødvendighed, ” fastslår Kenneth Hald Jensen.

Tak for de gode input

Til mødet fik erhvervs- og vækstministeren desuden overleveret en række budskaber fra Green Networks medlemmer, som helt konkret handlede om deres ønsker og behov ift. vækstmuligheder inden for bæredygtighedsdagsordenen.

” Det var vores medlemmers virkelighed, erhvervs- og vækstministeren var interesseret i at høre om til mødet, og derfor vil vi gerne takke vores medlemmer for de mange gode input, vi har fået frem mod ministerens besøg.

” Vi er stolte af, at ministeren tog fra København og til Vejle for at høre, hvordan Green Network, på vegne af vores medlemmer, mener, at CSR dagsordenen kan bidrage til væksten, ” siger Kenneth Hald Jensen.