Forsidebillede af artiklens indhold

Vi har sammen med vores gode samarbejdspartnere hos CSR Advisors DENMARK udgivet en artikel der ser på Corona-virussens store konsekvenser og diskussionen om hvorvidt bæredygtighedsdagsordenen og Verdensmålene vil styrkes eller svækkes, når vi får gang i økonomien igen.

Her synes en ting dog at stå fast. Når virksomheder i dag ser mod fremtiden og skal lægge en strategi er de klar over, at både den sociale og den miljømæssige bundlinje bør tænkes ind og at bæredygtighed vil være fundamental i opbygningen efter krisen.

I den sammenhæng er FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling ikke til at komme udenom. De 17 fælles Verdensmål for en bedre fremtid, tilbyder en fælles ramme på tværs af både kulturelle og sproglige barrierer som kan definere de fokusområder, vi ikke må glemme og som skal styrkes.

I artiklen dykker vi ned i nogle af de udfordringer og muligheder Verdensmålene giver, så vi kan stå stærkere i arbejdet med disse fremadrettet. Herunder blandt andet om man skal forholde sig til bestemte metoder, inkludere delmål eller ej, bruge egne eller de allerede eksisterende indikatorer.

Læs hele artiklen hos CSR Advisors DENMARK