Generalforsamlingen blev i år afholdt på Severin Kursuscenter i smukke omgivelser ned til Lillebælt.

Af årsberetningen fremgik det at Green Network har været igennem en positiv forandring i 2014, hvor der både er kommet styr på økonomien og hvor flere projekter er afsluttet. 2014 var også et positivt år – både hvad angår tilslutningen til Green Networks nye CSR trænings- og strategiforløb e4 og i forhold til igangsætning af nye projekter.

Green Network fordoblede antallet af arrangementer i 2014 og har samtidigt haft medlemsfremgang, der fortsætter ind i 2015. Af årsberetningen fremgik det også, at Green Network i 2015 vil lancere nye tilbud for at imødekomme medlemmernes behov for værktøjer til at arbejde med CSR. Herunder bliver et “mini e4”-forløb lanceret. Endelig vil der fortsat være fokus på at styrke Green Networks netværk regionalt, nationalt og internationalt gennem nye partnerskaber og flere medlemmer.

Generalforsamlingen bød også på nye ansigter i bestyrelsen. Grethe Højgaard træder efter mange års godt og trofast arbejde ud af bestyrelsen og i stedet indtræder Christian Honoré. Christian Honoré vil med sin mangeårige erfaring med udvikling af strategier og programmer for CSR og bæredygtighed i danske og internationale virksomheder, bidrage til Green Networks fortsatte positive udvikling og yderligere ruste Green Network til at imødekomme virksomhedernes behov på CSR-området.

På generalforsamlingen var der ingen vedtægtsændringer.

Vi ser i Green Network frem til et nyt år med fortsat positive resultater til gavn for vores medlemmer.