Økonomiske besparelser for de deltagende virksomheder samt forbedrede indsatsområder på miljøsiden og fastansættelser er nogle af de resultater, projekt ”Grønne Forandringsagenter” har afstedkommet. Projektet har været en stor succes for både virksomheder og agenter.

”Grønne Forandringsagenter” er et projekt støttet af Miljøstyrelsen, hvor virksomheder tilbydes gratis hjælp til at løse miljøopgaver med hjælp fra en grøn forandringsagent.  En grøn forandringsagent er en ung person med en lang videregående uddannelse, som har gennemgået et kursus i miljøemner varetaget af Green Network og Designskolen Kolding. Miljøemner, som virksomhederne efterspørger hjælp til lige nu.

Projektet har indtil nu søsat to hold agenter, og et tredje og sidste hold skydes i gang lige efter sommerferien.

Agenterne kan bl.a. hjælpe virksomhederne med opgaver inden for affaldshåndtering, genanvendelse, minimering af ressourceforbrug, grønne industrisymbioser, ISO-certificeringer eller miljølovgivning, og erfaringerne er gode fra de to tidligere hold, hvo­r flere agenter allerede er blevet fastansat, og hvor flere virksomheder har opnået store besparelser både økonomisk og miljømæssigt ved at samarbejde med en agent.

 

Sparede tusindvis af kroner med en grøn agent

Hos Total Wind i Brande, som er specialiserede i nøglefærdige løsninger inden for transport, installation, service og vedligeholdelse af vindmøller, hørte Jani Aunskjær, Global QHSE Manager, første gang om de grønne forandringsagenter på LinkedIn. Hun slog herefter til med det samme, da virksomheden netop havde miljørelaterede opgaver, de ikke selv havde tid eller ressourcer til at løse.

Dette resulterede i en praktikplads til Anabel Logroño Chico, som først og fremmest skulle hjælpe virksomheden med en ISO 14001 re-certificering.

At opbygge et miljøledelsessystem og få kortlagt og systematiseret sine indsatsområder på miljøsiden, som gør det muligt at blive certificeret efter den internationale standard ISO 14001, kan være en både lang og kostbar proces, hvis en ekstern konsulent eksempelvis benyttes. Men med en omkostningsfri grøn agent, kunne virksomheden i den seks uger lange praktikperiode ganske gratis få fundamentet på plads til at blive re-certificeret samt til en lang række andre opgaver:

”Med en grøn agent fik vi mulighed for at løfte nogle af de miljøopgaver, vi gerne ville have fokus på. Vi fik hjælp til at opgradere vores miljøstandarder og kortlægge vores brændstofforbrug samt se på muligheder indenfor vores affaldshåndtering. Agenten har derfor ikke blot set på miljømæssige, men også økonomiske forbedringer. Sparede kroner og ører er altid en god businesscase”, siger Jani Hillebrand Aunskjær, som glæder sig over, at man hos Total Wind har valgt at fastansætte Anabel efter praktikperiodens ophør.

 

Grøn agent var et par friske øjne på virksomhedens miljøindsats

Hos Berendsen Textil Service A/S i Søborg har man ligeledes gode erfaringer med de grønne forandringsagenter. Virksomheden indgik aftale med forandringsagenten Troels Præst Hansen, der hjalp med en gennemgang af Berendsens muligheder for besparelse inden for vand- og affaldsområdet, samt opgaver i forbindelse med overholdelse af reglerne inden for spildevand.

Her har Troels Præst Hansen identificeret en række potentialer for forbedringer, samt udarbejdet materiale om affaldssortering, der kan bruges til videndeling i hele organisationen.

”På flere felter har Berendsen haft glæde af at samarbejde med en grøn agent, der med friske øjne kunne se virksomheden efter i sømmene. Agenten har set på muligheder for besparelser indenfor affald, regler ift. spildevand, og hvordan der kunne ske en bedre udnyttelse af regnvand i tråd med den cirkulære tankegang”, udtaler Dennis Smith, miljø- og arbejdsmiljøkonsulent hos Berendsen Textil Service A/S.

 

Kunne din virksomhed også have brug for en grøn agent?

Rent praktisk bliver en agent tilknyttet en virksomhed via en praktik eller løntilskudsperiode (længden og formen afhænger af de miljøopgaver, som virksomheden ønsker hjælp til og aftales individuelt mellem agenten og virksomheden). Praktik er omkostningsfrit for virksomheden, i løntilskud får virksomheden et tilskud pr. time til agenten. Læs mere om reglerne for løntilskud her.

Det tredje og sidste hold af grønne forandringsagenter skal starte i praktik eller i løntilskud i en virksomhed senest 1. oktober 2016. Er det din, så kontakt projektleder Mette Røy Kristensen på tlf. 30 15 38 50 eller via mail: mrk@greennetwork.dk.

Du kan også læse mere om projektet på www.GreenChangeAgents.dk.