HKV Horsens diplom 22. juni 2015

Karsten Thiessen, krafværkschef hos HKV Horsens, modtager diplom fra Kenneth Hald Jensen, adm. direktør i Green Network.

Mandag d. 22. juni fik Horsens Kraftvarmeværk og Hedensted-virksomheden PRI-DANA Elektronik overrakt diplom og flag af erhvervsnetværket Green Network som bevis på deres miljø- og/eller arbejdsmiljøindsats.

Det er 19. år i træk, at vi uddeler diplomer til vores medlemsvirksomheder i Horsens og Hedensted, hvor vi har mange loyale medlemmer, der arbejder seriøst med at optimere deres miljø- og arbejdsmiljø. Det er vigtigt for at drive en holdbar og konkurrencedygtig virksomhed i Danmark. Det er HKV Horsens og PRI-DANA bl.a. bevis på,  ” fortæller Kenneth Hald Jensen, adm. direktør for Green Network, der besøgte Horsens HKV Horsens A/S og PRI-DANA Elektronik A/S for at overrække diplomet.

En aktiv indsats

Virksomhederne har kortlagt henholdsvis deres miljøpåvirkning og arbejdsmiljø og desuden opstillet forbedringsmål og handlingsplaner for det kommende års arbejde. Således har de fået fornyet deres redegørelser og certifikat (ISO14001, red.) inden for de respektive områder, og som bevis herpå får de diplom og flag fra Green Network.

Sparer 15 mio. liter vand

Kraftværket HKV Horsens A/S arbejder målrettet på at reducere virksomhedens miljøpåvirkning, når der produceres varme og el til Horsens borgere.

At drive et kraftværk er en vandkrævende proces. HKV Horsens bruger i snit 28.000 m3 vand om året. Primært til drift af kedel- og dampturbineanlæg, samt rengøring og befugtning

Men med et ny installeret røggaskondenseringsanlæg bliver kraftværket mere effektivt.

Det nye anlæg øger nemlig varmeproduktionen med 15-20 % med den samme mængde affald, og desuden genereres der nu ca. 5 m3 genbrugeligt procesvand i timen. Herved kan det årlige forbrug af rent vand fremover reduceres med 50 %, svarende til ca. 15 millioner liter rent vand.

Det er godt for miljøet og økonomien hos Horsens HKV.

” For os er det sund fornuft at foretage miljøforbedrende tiltag. Dels fordi vi kan se, at det giver os en bedre økonomi, dels fordi vi passer bedre på miljøet på den måde. Med vores nye anlæg sparer vi fremover 15 millioner liter vand år efter år, og det reducerer samtidig vores omkostninger med ca. 500.000 kr. årligt, ” forklarer Karsten Thiessen, Kraftværkschef ved HKV Horsens A/S.

HKV Horsens A/S fik foruden overrækkelsen af miljødiplomet også diplom for sin arbejdsmiljøindsats, der bl.a. resulterede i 0 arbejdsulykker I 2014.

Mindre kobber i vandet

Hos elektronikvirksomheden PRI-DANA, der producerer printplader, er der fokus på renheden af virksomhedens spildevand.

Takket være en målrettet indsats for at reducere mængden af kobber i spildevandet fra produktionen, overgår PRI-DANA i dag de strenge miljøkrav på dette område.

Det seneste år har vi bl.a. fokuseret på at reducere kobbermængden i vores spildevand, de vi ønsker en så ren produktion som muligt. Det er en vigtig konkurrenceparameter for os, når vi skal konkurrere med de kinesiske producenter, der præsterer langt dårligere på miljøområdet, ” fortæller Rasmus Enemærke, miljøchef hos PRI-DANA.