Har du behov for ekstra redskaber og rådgivning til jeres miljø- og arbejdsmiljøarbejde, er der nye løsninger til rådighed i Green Network.

Nå i mål med indsatsen

Professionel hjælp til miljø- og arbejdsmiljøarbejdet kan gøre det nemmere at opbygge de rette kompetencer og løsninger for at nå i mål.

Tilbuddene supplerer de mange kurser og værktøjer, som allerede er inkluderet i partnerskabet, og giver mulighed for 1:1 løsninger, som vi tilpasser jeres virksomhed til fordelagtige partnerpriser.

Kontakt vores partnerkontor for mere information

 

Arbejdsmiljø

 

tjek_lilleArbejdsmiljøredegørelse m. certifikat

Er jeres arbejdsmiljøarbejde med til at sikre stabilitet og produktivitet i virksomheden?

Læs mere

 

Jeres arbejdsmiljø har stor betydning for virksomhedens forretningsmæssige succes. Et godt arbejdsmiljø kan være med til at tiltrække og fastholde stabile og kvalificerede medarbejdere samt sikre stabilitet og produktivitet i virksomheden.

Har I behov for hjælp til at gennemføre jeres første redegørelse eller opdatere og forbedre jeres indsats, kan vi hjælpe jer.

Virksomheder modtager miljøcertifikat for gennemført og godkendt brug af redegørelsesværktøjet.

Resultater med arbejdsmiljø ledelse:

 • Overholdelse af arbejdsmiljøkrav

 • Reducerer og forebygge arbejdsulykker

 • Stabilitet i medarbejderstaben og øget produktivitet

 • Mindre arbejdsrelateret sygefravær

 • Positiv dialog med myndigheder

 • Prioritering af indsatsen og handleplaner

Arbejdsmiljøredegørelsen stilles frit til rådighed for partnervirksomheder i Green Network.

 

 

 

lovkrav_lilleLovgivningstjek

Overholder I arbejdsmiljølovgivningen?

Læs mere

 

Få overblik over, om I overholder arbejdsmiljølovgivningen med en gennemgang af virksomheden ift. gældende, relevant arbejdsmiljølovgivning.

Afhængig af virksomhedens størrelse og kompleksitet vil gennemgangen tage en halv til en hel dag, og I vil efterfølgende modtage et referat i forhold til de lovmæssige krav, der bør arbejds med.

Dialogen vil i øvrigt kunne give inspiration til arbejdsmiljøarbejdet i forhold til virksomhedens udfordringer.

 

 

kundekrav_lilleTræning i arbejdsmiljø

Skræddersyet arbejdsmiljøseminar hos jer?

Læs mere

 

Styrk arbejdsmiljøindsatsen med et skræddersyet seminar for virksomhedens medarbejdere eller en gruppe af medarbejdere, fx arbejdsmiljøorganisationen. Emnerne kan fx være:

 • Stresshåndtering

 • Psykisk arbejdsmiljø

 • Arbejdsglæde og trivsel

 • Strategisk arbejdsmiljøarbejde

 • Sikkerhedsadfærd på arbejdspladsen

Emnet og omfanget bestemmes i samarbejde med virksomheden.

 

 

Miljø

 

tjek_lilleMiljøredegørelse m. certifikat

Har I overblik over virksomhedens miljøpåvirkning, -risici og besparelsesmuligheder, og kan I dokumentere jeres miljøpåvirkning overfor kunder og myndigheder?

Læs mere

 

Miljøredegørelsen er et effektivt værktøj værktøj til at kortlægge sin miljøpåvirkning samt identificere risici og muligheder for besparelser på området. Når kunder og myndigheder spørger til miljødokumentation er den et bevis på, at I er i kontrol med området og arbejder systematisk med at håndtere risici og forbedre jer. Det er med til at sikre et solidt omdømme.

Resultater med miljøledelse:

 • Besparelser på bundlinjen

 • Overholdelse af lovkrav

 • Dokumentation for jeres miljøindsats overfor kunder og myndigheder

 • Forbedrede arbejdsgange og færre risici

 • Prioritering og løbende forbedring af jeres miljøforhold

Miljøredegørelsen stilles frit til rådighed som en del af partnerskabet i Green Network.

Har I behov for hjælp til at gennemføre jeres første redegørelse eller opdatere og forbedre jeres indsats, kan vi hjælpe jer.

Virksomheder modtager arbejdsmiljøcertifikat, for gennemført og godkendt brug af redegørelsesværktøjet.

 

 

lovkrav_lilleHjælp til myndighedsbehandling

Overholder I miljølovgivningen?

Læs mere

 

Har I behov for hjælp til myndighedsbehandling på miljøområdet, kan Green Network bl.a. hjælpe jer med følgende:

 • Ansøgning om miljøgodkendelser

 • Kommunikation vedrørende problemer i forhold til miljø- og spildevandstilladelser

 • Risikobekendtgørelsen

 • Miljøforbedringer

 

 

reducer_omkostn_lilleEnergiledelse

Spar på energiregningen

Læs mere

 

Energiforbruget er et oplagt sted for langt de fleste virksomheder at spare på udgifterne. At bruge energiledelse til dette formål betyder, at energispareindsatsen organiseres og strukkureres, så hele virksomhedens energiforbrug kortlægges og energieffektiviseringerne rettes mod de områder, hvor der er størst mulighed for at spare på energien og dermed udgifterne.

Brug Green Network til at få udført en overordnet energigennemgang, hvor vi identificerer de væsentlige energiforbrugere og kortlægge forbruget overordnet set. Vi kan dernæst komme med forslag til besparelser eller områder der skal undersøges nærmere. Endelig kan vi hjælpe med implementering af energiledelsessystemer, fx ISO5001.

 

 

Ledelsessystemer

 

lup_lilleIntern audit på virksomheden

Understøtter jeres interne processer miljø-, kvalitets- og arbejdsmiljømålene?

Læs mere

 

Uanset om virksomheden er certificeret efter en standard eller ej, så kan en intern audit skabe værdi og give et billede af, om virksomhedens processer fungerer efter hensigten ift. de ønskede mål.

Med et serviceeftersyn af de interne processer får I klar besked.

Scopet for den interne audit fastlægges i samarbejde med virksomheden og kan enten være i forhold til kvalitet, miljø eller arbejdsmiljø – eller alle tre emner.

Auditten vil typisk tage en dag, afhængigt af virksomhedens størrelse og audittens omfang.

Virksomheden vil efterfølgende modtage en auditrapport.

 

 

tjek_lilleISO eller OHSAS?

Vil I certificeres efter de internationalt anerkendte miljø-, arbejdsmiljø- eller kvalitetsstandarder såsom ISO 9001, ISO 14001 eller OHSAS 18001?

Læs mere

 

Vil I certificeres, eller ønsker I at opdatere jeres nuværende ledelsessystem efter de nye revisioner, kan Green Network hjælpe.

Er I i tvivl om, hvad der kræver at opdatere jeres ISO standard efter de nye revisioner, kan en GAP-analyse være gavnlig til at få overblik over mangler ift. de nye standarder.

Green Network kan hjælpe med både ISO 9001, 14001, 5001 samt OHSAS 18001.

Kontakt os for nærmere information.

 

 

tjek_lilleGiv miljøledelsen et serviceeftersyn

Få overblik over mangler i jeres miljøledelse med en GAP-analyse.

Læs mere

 

Ineffektiv miljøledelse kan have høje omkostninger for virksomheden og for miljøet. Giv miljøledelsen et serviceeftersyn med en GAP-analyse, og undgå faldgruber.

GAP-analysen afdækker de mangler, der kan være for enten at kunne lave en miljøredegørelse eller opgradere en eksisterende miljøredegørelse til en certificering efter den nye ISO 14001 standard.

Se eksempel – billede

Se eksempel – video

 

 

Hvem hjælper dig?Birgitte Juhl

Pr. 1. juni 2016 har vi udvidet samarbejdet med civilingeniør, proceskonsulent og coach, Birgitte Juhl, som har bred erfaring inden for miljø- og
arbejdsmiljøområdet samt med procesoptimering.

Birgitte har desuden stor erfaring med bl.a. opbygning af ledelsessystemer, audit af ledelsessystemer samt undervisning / træning i stressforebyggelse, trivsel, arbejdsglæde sikkerhedsadfærd, intern audit mm.

Hold øje med vores mange arrangementer her.