På Rejse med Verdensmålene og Green Network – Mål nr. 9

 

Vedvarende investeringer i infrastruktur og innovation er afgørende drivkræfter for økonomisk vækst og udvikling.

Verdensmål 9

Verdensmål 9

Det samme gælder med den teknologiske udvikling, som også er nøglen til at finde varige løsninger på både økonomiske og miljømæssige udfordringer. Alt sammen noget Verdensmål 9 fokuserer på. Med målet er der fokus på at: ”vi skal bygge robust infrastruktur, bæredygtig industrialisering og understøtte innovation”. Det kan virke som en stor mundfuld for mange, men ikke for Esbjerg Havn. De har fundet løsninger, der indebærer både sand og samarbejde. Vi har derfor taget en snak med Jesper Bank fra Esbjerg Havn om deres rejse med Verdensmål 9 og Green Network.

 

 

“Vi er en havn – derfor blev det ret naturligt for os at tage fat i FN-målene”

                                                                                                                                                                              – Jesper Bank, Esbjerg Havn

 

En rejse, der i sandhed rammer målet

Det kan være lidt af en udfordring at skabe en robust, bæredygtig og innovativ infrastruktur, når godt 6.500 skibe passerer ens havn årligt. Det kræver en del koordination og samarbejde med mange forskellige aktører. Både naboer, kunder, erhvervslivet og samarbejdspartnere. Dog har Esbjerg Havn fået det hele op på ’next level’ og bruger i dag FN’s Verdensmål aktivt. Herunder Verdensmål 9 – Industri, Innovation og Infrastruktur.

Jesper Bank - Esbjerg Havn

Jesper Bank, Esbjerg Havn ©Esbjerg Havn

Da vi spurgte salgsdirektør, Jesper Bank, om hvorfor de netop har valgt at arbejde med Verdensmålene fortæller han:

”Det følger helt naturligt, når vi har en så central placering i et Vadehavsområde. Vi er en havn – derfor blev det ret naturligt for os at tage fat i FN-målene.”

 

Ved at være i dialog med deres naboer, kunder og samarbejdspartner, har Esbjerg Havn rykket op på ’next level’ og skabt sammenspil mellem deres interessenter. Fordi de har et internationalt udsyn og bevidste om deres påvirkning af omverdenen, har de valgt at bruge Verdensmålene aktivt hele vejen rundt. Specielt Verdensmål 9. Som Jesper Bank siger, så er: ”En havn jo i sin grundkonstruktion et stykke infrastruktur – derfor var det helt naturligt for os at have et fokus på det område.”

 

Siden 80 % af Europas havvindmøller sejles ud fra Esbjerg Havn, er det vigtigt at infrastrukturen til og fra havnen er i orden og bæredygtigt – både for skibe og landtransport. Så hvordan bruger man lige Verdensmål nr. 9 ude ’wæst å’ til daglig i praksis?

 

En havn fyldt med sand er i sandhed en smart ting

Ved at gå en tur langs Vestkysten en smuk efterårsdag, er man næsten sikker på at få sand med sig hjem. Det samme sker for Esbjerg Havn, når skibene sejler til og fra. Men i stedet for at fjerne sandet, for at risikere at det kommer igen, så har de valgt at bruge sandet på en innovativ måde. De genanvender nemlig sandet til at bygge havnen på. Faktisk er hele deres Østhavn bygget på havsand! Jesper Bank fortæller:

”Ved mål nr. 9 har vi f.eks. fokus på den måde vi bygger havn på. Her bruger vi naturlige og lettilgængelige ressourcer, som kommer direkte fra vores lokalområde – nemlig sand fra den løbende oprensning af vores sejlrende”

Ved at bruge de materialer, der er ved hånden, kan man opnå hurtige og nemme CO2-besparelser i regnskabet. Der endda kan være billigere end normalt. Det jyske er ikke til at tage fejl af. Brug det du har ved hånden, og det kan betale sig.

 

Konkurrence- og bæredygtige løsninger for fulde sejl 

Det lyder som et sandt eventyr for Esbjerg Havn, så til sidst spurgte vi Jesper Bank, om de havde stødt på nogle ”aha”-oplevelser i forbindelse med Verdensmålet. Til det kunne han kun sige ja, fordi før så man miljø og bæredygtighed som en omkostning. Men i dag er det nærmest modsat:

”Vi har blandt andet erfaret, at det ikke nødvendigvis er dyre at fokusere på bæredygtig infrastruktur – Teknologien inden for f.eks. energiforsyning er nu så langt fremme, at landstrøm til skibet i mange tilfælde har samme pris som konventionel energiforsyning.”

Det betyder helt konkret at Esbjerg Havn lige nu arbejder med at kunne reducere deres CO2-aftryk betydeligt gennem partnerskaber og innovative løsninger. Dertil bruger de også deres partnerskab med Green Network som inspirationskilde indenfor CSR og bæredygtighed, for at være på forkant med udviklingen. 

 

Følg med i løbet af efteråret, når vi fortsætter vores rejse med Verdensmålene og ser hvad vores andre partnervirksomheder gør til daglig. 

 

Fem Verdensmål - nr. 8, 9, 12, 13 og 3

Green Network sætter i løbet af efteråret fokus på partnervirksomhedernes arbejde med FN’s Verdensmål – denne gang Verdensmål nr. 9