Green Network udvikler sig positivt med nye fokusområder og medlemstilbud, der supplerer de eksisterende og klæder erhvervsforeningen på til 20 år mere med fokus på udvikling af virksomheders samfundsansvar. Det fortalte Peter Skou, bestyrelsesformand i Green Network, i sin jubilæumstale, som du her kan læse en opsummering af

Green Networks bestyrelsesformand Peter skou byder velkommen ved Green Networks 20 års jubilæum

Green Networks bestyrelsesformand Peter skou byder velkommen ved Green Networks 20 års jubilæum

Green Network blev sat i verden for 20 år siden med det formål at skabe bæredygtig vækst og udvikling blandt små og mellemstore virksomheder og kommuner i Danmark. Dengang var vi primært et miljønetværk, og der er blevet lavet 1000-vis af flotte, resultatrige redegørelser i de 20 første år af Green Networks levetid.

Der blev ikke talt meget om Corporate Social Responsibility (CSR) dengang i 1994, men meget har forandret sig siden, både blandt vores medlemmer og også ude omkring i verden. Det har betydet, at vi har måttet tilpasse os og forny os, og i 2011 blev det derfor besluttet, at Green Network også skulle rumme rådgivning og kompetencer inden for det ”nye” begreb CSR. For samfundsansvar er ikke blot arbejdet med miljø og arbejdsmiljø internt i virksomheden. Det rummer langt flere forhold omkring social og miljømæssig ansvarlighed – både internt i virksomheden, men også i resten af dens værdikæde, hvor fokusområder såsom effektivt ressourceforbrug, ansvarlige leverandørforhold, øget EU lovgivning, social integration og meget mere påvirker forretningen.

For nylig kunne man læse i en rapport fra Global Footprint Network, at man faktisk skal have 1,5 planet til rådighed for, at forbruget af jordens naturressourcer kan være bæredygtigt. Det er faktisk lidt skræmmende.

Derfor er mit budskab, at i alle livets facetter skal vi tage samfundsansvar alvorligt, og når det gælder virksomheder og kommuner, så skal Green Network kunne favne alle relevante facetter af samfundsansvar. Vi skal med andre ord yde en høj service og imødegå de stigende og varierende behov for viden og værktøjer, som vores medlemmer har og får i deres arbejde med samfundsansvar.

Men vi skal ikke være filantroper i vores tilgang, vi skal understøtte virksomhedernes gode købmandsskab med brugbare værktøjer og viden omkring samfundsansvar som en effektiv forretningsdisciplin. Jeg er ikke i tvivl om, at CSR sagtens (og mange virksomheder har bevist det) kan gå hånd i hånd med en bæredygtig økonomi og dermed også bidrage positivt til virksomheders økonomiske vækst.

Den virkelige gevinst for virksomhederne og samfundet opnås først, når samfundsansvar bliver integreret helt inde i kernen af ens virksomhed, og det kræver en strategisk tilgang i hele virksomhedens værdikæde. Netop derfor har vi i Green Network udviklet platformen ”e4”, som på en systematisk og strategisk måde, meget konkret, simpelt og håndterbart sætter fokus på 4 kerneområder, Environment, Employment, Economics og Ethics. De 4 områder er i øvrigt også kendetegnet for de fire generelle områder, som Green Network i dag arbejder inden for. Med dem bliver det klart, hvor Green Network har bevæget sig fra og til. Vi startede ud med ét fokusområde, som var inden for miljø, og i dag arbejder vi inden for fire. Det kalder jeg en positiv og dynamisk udvikling.

I Green Network tror vi på, at vi er på det rette spor, og at vi har en rolle og en plads i forhold til de udfordringer og muligheder, som fremtiden vil bringe for vores medlemmer. Vi mener, at begrebet samfundsansvar kun bliver mere vigtigt at forholde sig til i fremtiden, og vores formål er derfor fortsat de næste 20 år at bidrage til bæredygtig udvikling og vækst hos vores medlemmer til gavn for virksomhederne og samfundet som helhed.