Måling på viden, holdning og adfærd har et stort potentiale i forhold til effektive due dilligence processer i tekstilsektoren