AGA diplomoverrækkelse 2015 (3)Green Network anerkender hvert år partnervirksomheder for deres indsats for øget miljøvenlighed, bedre arbejdsmiljø og socialt engagement. I år uddeles der diplomer for 38. gang.

Diplomerne gives enten for brug af Green Networks redegørelsesværktøjer eller ISO standarder. Samtidig er diplomet bevis på, at en uvildig part er med til at sikre kvaliteten i indsatsen. Dette kan bl.a. være til stor nytte ift. dokumentationskrav over for kunder og myndigheder.

Overrækkelse hjemme hos virksomheden

Siden 2015 har vi overrakt diplomer hjemme hos virksomheden. Overrækkelsen sker typisk direkte til den ansvarlige og direktøren. Flere vælger ofte også at lave en happening i virksomheden for at dele overrækkelsen med de øvrige kolleger. Det plejer at være en rigtig hyggelig måde at gøre det på.

Se billeder fra sidste års diplomoverrækkelser her.

Virksomhederne har kortlagt henholdsvis deres miljøpåvirkning, arbejdsmiljø eller sociale engagement i selvstændige redegørelser eller i én samlet bæredygtighedsredegørelse. Sidstnævnte gælder for de virksomheder, der har kortlagt alle tre områder. Virksomhederne har desuden opstillet mål og handlingsplaner for de kommende to års arbejde med deres udvalgte indsatsområder.

Partnere, som skal have diplom, vil blive kontaktet af Green Network.

Undgå faldgruber i miljøledelsen med nyt værktøj

For virksomheder, der arbejder med miljøledelse, kan der være store omkostninger forbundet med en ineffektiv indsats, både for virksomheden og miljøet. Men med et nyt GAB-analyse værktøj kan I give indsatsen et serviceeftersyn, og på den måde identificere evt. faldgruber.

Værktøjet præsenteres d. 15. marts hos Easyfood A/S i Kolding i samarbejde med Miljøstyrelsen. Læs mere her.

Det nye værktøj er også nyttigt, hvis virksomheden er certificeret efter den gamle ISO 14001. Værktøjet kan være en hjælp til at identificere evt. systemmangler i forhold til den nye ISO14001 standard.

Kontakt Green Networks miljørådgiver, Mette Serup, på 2985 2714 eller mes@greennetwork.dk, hvis det har jeres interesse.

Vi glæder os til at komme på besøg og fejre diplomoverrækkelsen hos alle partnervirksomheder!