miljøledelseGreen Network samarbejder med Miljøstyrelsen i et nyt projekt om indførsel af miljøledelse i små- og mellemstore virksomheder.

Formålet med projektet er at få flere virksomheder til at arbejde systematisk og strategisk med miljøledelse og dermed optimere ressourceforbruget.

Der er i projektet udviklet en GAP-analyse som afdækker de ”gaps” som virksomhederne skal udfylde for enten at kunne lave en miljøredegørelse eller opgradere en eksisterende miljøredegørelse til en certificering efter ISO 14001.

GAP-analysen er gratis for virksomhederne.

Der vil i projektet løbende blive afholdt inspirationsmøder i hele landet. Green Network afholder inspirationsmøde den 15. marts 2016 hos Easyfood A/S, Albuen 82, 6000 Kolding. Tilmeld dig her.

Få inspiration ved at se hvad 5 virksomheder har gjort:

Kontakt Mette Serup på tlf. 2985 2714 eller mes@greennetwork.dk og tilmeld din virksomhed, hvis I overvejer at opgradere jeres miljøindsats i virksomheden.

 

Læs mere om projektet på Miljøstyrelsens hjemmeside her.