Hvordan bedømmer man bæredygtige investeringer? 

Et stort og hidtil uafklaret spørgsmål er hvordan man kan sikre sig at de virksomheder man arbejder sammen med eller investerer i rent faktisk agerer bæredygtigt, da det er et begreb med mange betydninger. En uafhængig ekspertgruppe indkaldt af EU Kommissionen har i marts afleveret en rapport med deres bud på hvilke faktorer og temaer der…