Brug Verdensmålene som kompas ud af krisen

Pga. Coronakrisen og dens mange afledte konsekvenser står danske virksomheder mange steder overfor at skulle gentænke dele af deres forretningsmodel i en mere økonomisk bæredygtig retning. Her kan man bruge FN’s Verdensmål som et redskab. Det kan eksempelvis være i forhold til værdikæder, der skal gøres mere robuste. Eller processer som skal gøres mere strømlinede…

Hvordan bedømmer man bæredygtige investeringer? 

Et stort og hidtil uafklaret spørgsmål er hvordan man kan sikre sig at de virksomheder man arbejder sammen med eller investerer i rent faktisk agerer bæredygtigt, da det er et begreb med mange betydninger. En uafhængig ekspertgruppe indkaldt af EU Kommissionen har i marts afleveret en rapport med deres bud på hvilke faktorer og temaer der…

Læs Green Networks Communication on Progress (Cop Report)

Green Network har netop afleveret sin tredje Communication on Progress report til FN’s Global Compact, hvor vi sætter fokus på vores indsats ift. bæredygtig ledelse og FN’s Verdensmål.   Som underskriver af FN’s Global Compact, 10 principper for bæredygtig ledelse, har Green Network forpligtet sig til hvert år at rapportere om vores arbejde. Dette har…