Et stort og hidtil uafklaret spørgsmål er hvordan man kan sikre sig at de virksomheder man arbejder sammen med eller investerer i rent faktisk agerer bæredygtigt, da det er et begreb med mange betydninger.

En uafhængig ekspertgruppe indkaldt af EU Kommissionen har i marts afleveret en rapport med deres bud på hvilke faktorer og temaer der er relevante og bør danne grundlag for EU’s kommende lovgivning på området.

Overordnet foreslås det at fastlægge over 160 performance kriterier for aktiviteter som enten:

  • Gør en stor forskel indenfor et af de 6 temaer: Klimaforebyggelse, klimatilpasning, beskyttelse af vandressourcer, overgang til cirkulær økonomi, forebyggelse og kontrol af forurening, eller beskyttelse og genetablering af biodiversitet og økosystemer.
  •  Ikke gør skade indenfor et af de 5 områder man ikke arbejder med, hvis relevant.
  • Opfylder mindstekravene indenfor internationale standarder såsom OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber.

 

Ved at få en score baseret på sin indsats vil det blive nemmere at danne overblik over nuværende og fremtidige aktiviteter der skubber på den bæredygtige udvikling.

Den nye EU taksonomi for bæredygtige investeringer bliver definerende for en stor del af den fremtidige industripolitik i Europa, såvel som for private investorers analyser og derfor er det højst relevant for danske virksomheder at holde et vågent øje med udviklingen.

Som en del af det internationale netværk CSR-Europe sørger Green Network for at hjælpe vores medlemsvirksomheder med netop at holde sig opdateret og vi deler altid gerne ud af vores nyeste viden.

Læs hele rapporten her: