IMG_0046

Erhvervsnetværket Green Network og direktør i Business Kolding, Tommy Langhoff, overrakte 16. juni byggematerialeproducenten Alfix diplom og flag som bevis på deres miljø – og arbejdsmiljøindsats. Alfix har siden 2000 arbejdet aktivt og dedikeret med at integrere miljø- og arbejdsmiljøstrategier i virksomheden.

For 6. gang blev Alfix hædret for sin indsats på miljø- og arbejdsmiljøområdet af erhvervsnetværket Green Network. Det skete den 16. juni på virksomheden med deltagelse af Tommy Langhoff, direktør i Business Kolding.

”Alfix har med sin langvarige indsats på miljøområdet vist, at man kan styrke sin konkurrenceevne på markedet ved vedvarende at arbejde med bæredygtighed”. Vi er stolte af at have virksomheder som Alfix i Kolding, der går foran – på både miljø- og arbejdsmiljøområdet”, udtaler direktør i Business Kolding Tommy Langhoff.

Miljøredegørelse – et robust værktøj for Alfix

Diplomet blev overrakt på baggrund af den nye miljøredegørelse, Alfix netop har udarbejdet. Miljøredegørelsen er et af de værktøjer, som Green Network stiller til rådighed for sine medlemsvirksomheder.

En redegørelse skal både beskrive den allerede gennemførte indsats på miljø- og arbejdsmiljøområdet og skal samtidigt udstikke klare mål for den fremtidige indsats i virksomheden.

 ”Det er glædeligt at endnu en virksomhed har haft gavn af de værktøjer som Green Network stiller til rådighed for sine medlemmer – ikke kun miljømæssigt men også økonomisk”, siger direktør i Green Network, Kenneth Hald Jensen.

Ansvarlig spiller i samfundet

Udarbejdelse af redegørelsen er en del af virksomhedens målrettede strategi om kontinuerligt at minimere miljøpåvirkningen og forbedre forholdene for virksomhedens ansatte.

”Omtanke for arbejdsmiljø og miljø er en del vores DNA. Vi ønsker at være en ansvarlig spiller i samfundet ved at minimere vores miljøpåvirkninger bedst muligt. Samtidigt bestræber vi os på at værne om og udvikle en arbejdsplads, hvor vores medarbejdere trives. Mange af vores medarbejdere har været hos os i op til 25-35 år. ”, udtaler direktør i Alfix, Anders B. Toft.

Alfix’ miljøindsats

Alfix’ miljøindsats består bl.a. i, at virksomheden – så vidt det er teknisk muligt – altid vælger de mindst miljøbelastende stoffer til udviklingen og optimeringen af sine produkter, ligesom der er fokus på ansvarlighed i udvælgelsen af leverandører.

For eksempel er alle Alfix’ sække til produkterne mærket med FSC, hvilket er et bevis på at sækkene kommer fra bæredygtigt skovbrug.

Alfix har også stort fokus på sit ressourceforbrug, især på vandforbruget: Via nye systemer har virksomheden reduceret sit vandforbrug med over 600 m3 vand pr. år fra 2010 til 2014. Minimering af miljøpåvirkninger er også i fremtiden i fokus, og et af målene er at reducere spildevand til destruktion via rensning – målet er en reduktion på 80 %.

Også fokus på arbejdsmiljøet

Alfix tænker ikke kun miljøvenlighed ind i hele sin organisation og produktion. Der er også et stort fokus på både det psykiske og fysiske arbejdsmiljø for virksomhedens ansatte.

Virksomheden har som en del af sin miljøhandlingsplan gennemført tiltag med henblik på at skabe bedre samarbejde på tværs af afdelingerne. Men også i fremtiden vil der være stort fokus på at styrke samarbejds- og kommunikationskulturen internt.

Samtidigt har Alfix reduceret antallet af tunge løft ved at ændre virksomhedens emballager fra 25 til maksimum 20 kilo. Det komme både virksomhedens egne ansatte samt de murere, forhandlere og medarbejdere, som skal løfte sækkene, til gavn. I fremtiden vil Alfix fortsat arbejde med at gøre løft endnu lettere for medarbejderne ved at udvide antallet af automatiske plukninger.

Aktiv inddragelse af medarbejderne

Alfix har en flad organisatorisk kultur, hvor alle indbydes til at komme med input. Filosofien er, at involvering og samarbejde på tværs skaber ekstra forståelse og engagement i arbejdet.

Alfix har etableret en bred miljøledergruppe bestående af forskellige profiler i virksomheden, som samlet har til opgave at minimere det miljømæssige aftryk. Ligeledes er Alfix’ arbejdsmiljøorganisation (AMO) også bredt funderet i virksomheden indeholdende medlemmer fra såvel laboratorium, lager, produktion og administration. På den måde kan AMO på bedste vis varetage medarbejdernes forskellige ønsker og behov.

Synlige resultater gennem miljøindsats

I 2012 modtog Alfix Byggeriets Miljøpris – overrakt af H.K.H. Kronprins Frederik – og denne hæder har medvirket til at positionere Alfix klart som en ansvarlig byggematerialeproducent. Men overordnet er det summen af Alfix’ aktiviteter på miljø- og arbejdsmiljø-området der har bevirket, at Alfix er i dag er det foretrukne valg blandt udvalgte projekterende og udførende entreprenører – både i Danmark, Norge og Sverige.

Ud over Alfix modtager vognmandsfirmaet Kaj Madsen Fjelstrup A/S og isoleringsvirksomheden ISOVER A/S også diplom for sin indsats på miljøområdet hhv. den 23. og 26. juni 2015.