Green Network har igennem vores partnerskab med ArbejdsmiljøBasen ApS mulighed for at tilbyde den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse ude hos vores partnervirksomheder.

Formålet med uddannelsen

  • At styrke virksomhedens forebyggende arbejde og effektivisere arbejdsmiljøgruppens arbejde
  • At arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter styrker samarbejdet om de opgaver, der skal løses af arbejdsmiljøgruppen i afdelingen/virksomheden
  • At arbejdsmiljøopgaver og udfordringer løses i et helhedsperspektiv, hvor man indtænker virksomhedens daglige drift, politikker, mål og rammer
  • At arbejdsmiljøindsatsen opfattes som værende væsentlig for både virksomheden og medarbejderne
  • At arbejdsmiljøgruppen kender og varetager sine roller og opgaver
  • At arbejdsmiljøgruppen udvælger de værktøjer og metoder, der er mest hensigtsmæssige i forhold til at arbejde forebyggende, så arbejdsskader undgås og sundhed fremmes

Underviser med mange års erfaring

Peter Guldager fra Arbejdsmiljøbasen ApS har over 16 års erfaring med at arbejde med arbejdsmiljø og mange års praktisk erfaring med arbejdsmiljøledel, årsagsanalyse og forebyggelse af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø fra både Arbejdstilsynet og i virksomheder. 

Peter har også stor erfaring som lead auditor indenfor arbejdsmiljøcertificerede virksomheder, og vi kan derfor tilbyde skræddersyede uddannelsesforløb, hvor der tages hensyn til de enkelte virksomheder.

Vil du vide mere?

Kontakt: Partneransvarlig og CSR Rådgiver Kasper Schmidt på 29 85 27 14 eller ks@greennetwork.dk