Indlæser Begivenheder

« Alle Begivenheder

  • Denne begivenhed er allerede afholdt.

Træning i Menneskerettigheder: Introduktionsmodul

29/10/2019 @ 09:00 - 15:00

Introduktion: Menneskerettigheder for virksomheder

Du har som partnervirksomhed i Green Network nu mulighed for at lære mere om, hvad menneskerettighederne kan betyde for din virksomhed.

I Danmark er den almene opfattelse, at menneskerettigheder er noget, vi har styr på, hvorfor mange danske virksomheder ikke umiddelbart anser menneskerettigheder som væsentligt for dem. Men danske virksomheder sourcer, afsætter og agerer i stigende grad i en globaliseret verden, hvor det er stadig mere nødvendigt at forholde sig til virksomhedens påvirkning og indflydelse på menneskerettighederne.

Green Network og CSR Europe arrangerer en introduktionsdag til menneskerettighederne i et virksomhedsperspektiv som planlægges og afholdes sammen med Institut for Menneskerettigheder.

                

Program for dagen:

9.00-9.30: Intro og velkomst

9.30-10.45: Menneskerettigheder for virksomheder: Kontekst og baggrund

10.45-11.00: Pause

11.00-12.30: Præsentation af Guiding Principles on Business and Human Rights – fokus på politikker og due diligence

12.30-13.00: Frokost

13.00-14.30: Cases og gruppearbejde med fokus på egen virksomhed – map din egen virksomhed i forhold til menneskerettighederne og arbejd med hvilke initiativer, der kan sættes igang.

14.30-15.00: Afrunding og opsamling

 

På dagen vil vi introducere til menneskerettighederne, samt deres væsentlighed i forhold til virksomheder. Derudover vil vi også forholde os til hvilke forretningsmæssige fordele og risici det medfører, at have henholdsvis forholdt / ikke-forholdt sig til menneskerettigheder.

Dernæst vil vi præsentere UN Guiding Principles on Business and Human Rights, som er FNs officielle guideline til virksomheder, når det kommer til menneskerettighederne. Her vil vi specielt fokusere på den del, der omhandler de politikker og processer, som virksomheder bør have, for at kunne sikre effektiv håndtering af deres påvirkning på menneskerettighederne. Med afsæt heri, så anlægges der også et perspektiv på kravene om rapportering på menneskerettigheder i §99a i Årsregnskabsloven.

På dagen vil der dernæst blive inddraget eksempler og cases, som giver inspiration til, hvordan man kan overføre dette i praksis til sin egen organisation. Deltagerne vil også gennemgå en øvelse, hvor de bliver bedt om at forholde sig til deres egen virksomhed og hvilke udfordringer, der relaterer sig til deres praksis, når det kommer til menneskerettighederne.

Da dagen er en introduktion, kræves der ikke noget forudgående kendskab til menneskerettighederne.

Trænere:

Kasper Schmidt, Partneransvarlig og CSR Rådgiver

Repræsentant fra Institutet for Menneskerettigheder

Hent programmet her

 

Tid: Torsdag den 29. oktober 2019 kl. 9.00-15.00

Sted: Green Network, Roms Hule 8, 3. sal, 7100 Vejle

Sprog: Træningen vil som udgangspunkt foregå på dansk, men noget af materialet vil være engelsksproget. Indiker foretrukket sprog nedenfor.

Deltagelse: Gratis for partnervirksomheder i Green Network og virksomheder, som er medlem af CSR Europe. Pris 1500 kr. ex moms for ikke-partnere.

 


English

Introductory training for companies on human rights and human rights due diligence.

Many Danish companies do not immediately consider human rights as important to them. But Danish companies are increasingly sourcing, marketing and acting in a globalized world, where it is increasingly necessary to address the company’s impact on human rights.

Green Network and CSR Europe are organizing an introductory day on human rights from a business perspective in collaboration with the Danish Institute for Human Rights.

 

The event is open to Green Network partner companies and companies outside the network for a fee.

Program for the day:

9.00-9:30: Welcome

9.30-10.45: Human rights for companies: Context and background

10.45-11.00: Break

11.00-12.30: Presentation of UN Guiding Principles on Business and Human Rights – focus on policies and due diligence

12.30-13.00: Lunch

13.00-14.30: Cases and group work focusing on own business – map your own business in relation to human rights and work on what initiatives can be started.

14.30-15.00: Rounding and thank you for today

 

Download the agenda here

Time: Thursday, October 29, 2019 at. 9:00 to 15:00

Venue: Green Network, Roms Hule 8, 3rd floor, 7100 Vejle

Language: The training will initially be in Danish, but some of the material will be in English. Indicate preferred language below.

Participation: Free for Green Network partner companies and companies that are members of CSR Europe. Price DKK 1500 ex VAT for non-partners.

 

Tilmelding

Tilmeldingsfrist: Senest den 25. oktober/Deadline the By October 25th

Ved flere deltagere, udfyld venligst formularen igen/Mutiple participants, fill out the form again

BEMÆRK! Din tilmelding er først registreret når du ser skærmbilledet “Din tilmelding er registreret”.

NOTE! Your registration is complete when you see the screen “Your registration is complete”.

Detaljer

Dato:
29/10/2019
Tidspunkt:
09:00 - 15:00