Diplomoverrækkelser 2017

 

Green Network har igen i 2017 besøgt en række af vores partnervirksomheder for at overrække diplomer for partnervirksomhedernes redegørelser inden for miljø og arbejdsmiljø. Dette gør vi for at tydeligøre og værdsætte det arbejde, som vores partnervirksomheder laver inden for miljø og arbejdsmiljø dagsordenen.

En lang række virksomheder har gjort en ekstra stor indsats for at arbejde aktivt med at mindske deres negative påvirkning på miljø og mennesker, de har lavet redegørelser på basis af deres indsatser hvor de har opsamlet data og kommunikeret det ud, og derfor har de fået diplomer af Green Network for deres indsats.

Det drejer sig i år om følgende virksomheder:

 

ADP/Fredericia Havn A/S Modulex
Centrum Pæle Nordic Waterproofing
Codan Deha R2-Agro
Easyfood SaniStål
Dansk Shell, Shell Raffinaderiet Schneider Electric DK
HL-Repro Schur Flexible Denmark
ISO Paint Nordic Tulip Vejle
 KM Telekom  Veksø

 

Flere af partnervirksomhederne har valgt at at få overrakt diplomerne personligt, hvor vi derfor har været ude og billederne fra årets overrækkelser kan ses herunder: