Torsdag den 20. juni fik vi i Green Network succesfuldt afholdt det første netværksgruppemøde med nuværende og kommende Sustainable Business Partners og Sustainable Business Professionals.

 

Mødet var centreret omkring bæredygtige målsætninger og herunder Science Based Targets; med udgangspunkt i inspirerende cases præsenteret af Lene Mi Ran Kristiansen fra GE Renewable Energy, Anders Kirkeby Larsen fra Ørsted og Frithjof Grønlien fra CEMAsys. Det gav anledning til diskussioner med substans og vidensdeling blandt deltagerne på mødet, som også gave gode muligheder for at networke.

 

Green Network arbejder p.t. på en ny digital strategi, som bl.a. skal sætte retningen for det fremadrettede arbejde med at skabe en digital platform for netværket og partnerskabet. Det vil eksempelvis give deltagere på vores SBP netværksgruppemøder adgang til at kunne tilgå information og materiale der introduceres i forbindelse med møderne.

 

Hvad er Sustainable Business Partner-certificeringen?

Som certificeret Sustainable Business Partner kan din virksomhed demonstrere et ansvarligt CSR kapacitetsniveau og en systematik i arbejdet med forretningsdrevet samfundsansvar overfor jeres vigtigste interessenter. I bliver trænet i at arbejde strategisk med bæredygtighed og samfundsansvar, herunder også FNs Verdensmål for Bæredygtig Udvikling.

 

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere om certificeringen som Sustainable Business Partner, er du mere end velkommen til at kontakte Thomas Kjærgaard på (+45) 28 76 79 07 eller tk@greennetwork, eller Kasper Schmidt på (+45) 29 85 27 14 eller ks@greennetwork.dk