Vejle d. 13. januar 2021

Nyt landsdækkende partnerskab skal formidle viden om bæredygtig udvikling med fokus på bundlinjen

Green Network, CSR Forum og SDG Leadership står bag et nyt partnerskab, for udviklende og værdiskabende videndeling på tværs af – og i virksomheder.
Vi tror på at den bæredygtige udvikling er en holdsport, der bygger på partnerskaber og fælles løsninger på tværs af virksomheder, sektorer og landsdele. Green Network, CSR Forum og SDG Leadership er derfor gået sammen i et partnerskab om, at formidle brugbar viden om CSR/Sustainability/SDG, facilitere meningsfuld networking og sikre erfaringsudvekling på tværs via best practice i hhv. SMEer og MNCer

 

 den korte bane vil vi i første halvår af 2021, invitere til en gratis webinar-række, hvor vi sammen med vores medlemmer, vil etablere det fælles faglige sprog og den forståelsesramme, som vi på den længere bane, allesammen skal stå sammen på.

CSR Forum og SDG Leadership har adgang til en stor vidensbank blandt sine medlemmer og et enormt stærkt netværk, specielt blandt de store danske virksomheder, som vi med vores blik for de små og mellemstore virksomheders udfordringer kan supplere og nuancere. På den måde kan vi sammen sikre at den nyeste og bedste viden bliver spredt bredt, og at der kan skabes forståelse for de nogle gange forskellige verdener virksomhederne opererer i. Siger Susanne Lydholm direktør for Green Network om en af styrkerne i samarbejdet med CSR Forum.

 

Dækker hele Danmark  

Selvom både Green Network, CSR Forum og SDG Leadership er landsdækkende netværk er de fysisk forankret i hver deres landsdel. Ved lettere at kunne være til stede på begge sider af Storebælt gør vi det meget nemmere for vores medlemmer at mødes på tværs. Vi kan på den måde skabe helt nye netværk og styrke de allerede eksisterende, siger Karim Buus Drif, bestyrelsesformand i CSR Forum, om hvordan samarbejdet styrker medlemmers adgang til viden og netværk.

 

Webinarrække sætter partnerskabet i gang

Han fortsætter I første omgang vil vi koncentrere os om webinarer, for at skabe fælles sprog og forståelse, men vi glæder os enormt til også at kunne se vores medlemmer i øjnene og mødes til mere almindelige netværksmøder i både Vejle og København.

I samarbejdet anderkender vi at alle virksomheder er forskellige. Vi vil dog løbende forsøge at finde ind til de snitflader, som forbinder på tværs. I vores første webinar-række Forretning for Fremtiden har vi valgt, at lægge ud med af dele os op i to grupperinger efter virksomhedsstørrelse (Gruppering1: SMVer og Gruppering2: Store virksomheder (99a)).

Find oversigten over de kommende webinarer og tilmeld dig her.

 

For yderlige information:

Green Network

Roms Hule 8, 3. sal, 7100 Vejle
Direkte:   (+45) 70 25 40 70
www.Greennetwork.dk

 

 

 

 

Du kan downloade pressemeddelelsen her