Green Network er en del af Erhvervsstyrelsens og Region Syddanmarks projekt Grøn Industrisymbiose, hvor formålet er at konvertere omkostningstunge restfraktioner til nye materialer, råvare og energi. Det kan fx være overskudsvarme, affald spildevand eller restmateriale fra byggeri, metalindustri, fødevareproduktion mv.

Kontakt Mette Serup i Green Network mes@greennetwork.dk og få et gratis ressourcetjek i din virksomhed mhp. at identificere besparelser og få hjælp til at søge tilskud til at etablere symbiosesamarbejdet.