Green Network har udviklet ‘SDG Skyline’, et værktøj som gør det overskueligt for virksomheder, herunder blandt andet SMV’er, at identificere hvilke af FN’s Verdensmål der passer bedst til deres forretning og strategi. 

FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling er efterhånden ved at have gjort deres indtog blandt en lang række af virksomheder verden over. Selvom målene overordnet set er formuleret på international plan og er meget politiske er der samtidig mange virksomheder, som ser tydelige muligheder i at forholde sig og benytte målene, både til kommunikation, forretningsudvikling og til at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Green Network har nu lanceret et værktøj for virksomheder til hurtigt at skabe overblik over de 169 delmål og ud fra et væsentlighedskriterie få sat udvælgelsen af Verdensmål sat i system. Værktøjet skaber en ‘skyline’, hvor de delmål som er vurderet væsentlige, rager op over de andre. Værktøjet fører dig ikke helt i mål, men skaber et godt fundament til at bygge videre på og bruges allerede i dag i vores rådgivning og kurser som hjælp, inden man får sat konkrete mål og koblet initiativer på.

For en ting er at sætte de farverige ikoner på sin hjemmeside, noget andet er, hvordan man får dem integreret i forretningen. Altså, hvordan man udnytter de muligheder der er i at forholde sig til et fælles sprog omkring det ansvar man som virksomhed kan – og bør – tage for den verden vi driver forretning i.

 

To veje til at få adgang til værktøjet:

 

Verdensmåls-workshop på en halv dag (3,5 timer) for medarbejdere eller ledelse

DKK 6500 eksl. transport

 

Vi forbereder og faciliterer en halvdags-workshop hos jer for jeres ledelse eller medarbejdere, hvor vi sammen arbejder i dybden med hvordan I kan formidle og bruge verdensmålene aktivt i forretningen, samt identificerer, hvilke mål I konkret vil arbejde med. 

Dette kan f.eks. danne basis for videre strategiudvikling og kommunikation der viser den forskel din virksomhed gør.  

 

 

Bliv partner og få Sustainable Business Partner Modul 1 med adgang til værktøjet og sparring til den videre proces

DKK 9000 kr. eksl. transport

 

Bliv partnervirksomhed hos Green Network og få adgang til netværk, viden og muligheden for at blive certificeret i Verdensmålene via vores Sustainable Business Partner-certificering.

Vi afholder Basis-modulet som en heldagsworkshop hos jer, som dækker vores basis-modul i Sustainable Business Partner-certificeringen. Dette giver adgang til SDG Skyline værktøjet som du selv kan arbejde videre med. Giver samtidig adgang til partnerpris på den fulde certificering af din virksomhed, med specifik viden om jeres bæredygtighedindsats og effekt på udvalgte FN verdensmål.

Partnerskabet giver også adgang til f.eks. supplerende arbejdsmiljøkurser og andre elementer, der kan supportere din bæredygtighedsindsats.

 

Vil du vide mere?

Vi afholder også et inspirationsoplæg om Verdensmålene for medarbejdere, ledelse, direktion, bestyrelse eller andre. Prisen for dette er 2500 kr. eksl. transport. Kontakt os for mere information om dette.

Kontakt: Partneransvarlig og CSR Rådgiver Kasper Schmidt på 29 85 27 14 eller ks@greennetwork.dk