sustainability-logo-rgb

 

Produktionsvirksomhed

Små og mellem store virksomheder inviteres til gratis at deltage i et nyt projekt, hvor de får viden og kompetencer til at arbejde med bæredygtighed som forretningsdisciplin.

Green Network er, sammen med VIA University College Horsens, en af hovedaktørerne bag projektet ’Bæredygtighed hos SMV’er’. Projektet skal skabe bedre forståelse for de barrierer og muligheder, der er for at arbejde med bæredygtighed i SMV’er, samt udmønte denne viden i konkrete værktøjer og løsninger til virksomhederne.

 ”Virksomheder prioriterer især bæredygtighed og samfundsansvar, når det skaber værdi for forretningen, og derfor håber jeg, at projektet kan give deltagerne ny viden, der kan hjælpe dem med at konkretisere området i enkle og produktive tiltag, som er nemme at implementere”forklarer Kenneth Hald Jensens, adm. direktør Green Network.

Enestående mulighed for små og mellemstore virksomheder

Bæredygtighed er en forretningsdisciplin, som kan gøre virksomheden mere robust og konkurrencedygtig gennem målrettet arbejde med sociale, miljømæssige og forretningsetiske forhold i værdikæden. Fokus på disse forhold kan give øget stabilitet, reducerede omkostninger, større produktivitet og ressourceudnyttelse samt højnet innovationskraft.

Som deltager i projektet får virksomheden en oplagt mulighed for at få belyst potentialet i at arbejde med bæredygtighed som vækstparameter. Derudover er der som en ud af 40 virksomheder i projektet stor mulighed for at få viden og inspiration til arbejdet med bæredygtighed fra de øvrige deltagere i projektet.

Gratis deltagelse

Virksomhedernes investering i projektet er deres tid, ellers er deltagelsen gratis. Projektet løber fra slutningen af april 2015 til september 2016, og i denne periode skal virksomhederne forvente at afsætte ca. 2-3 arbejdsdage. Tiden bruges på et indledende interview hos virksomheden, en fælles udviklingsworkshops, en netværksdag og seminar samt en afsluttende konference.

Projektet henvender sig til produktions- handels og servicevirksomheder med op til 250 ansatte. Det er ikke et krav at virksomhederne har erfaring med bæredygtighed. Det er både for dem som gerne vil blive klogere på mulighederne for at arbejde med bæredygtighed og for dem som vil videreudviklede deres indsats.

Informationsmøde

Er du interesseret i at høre mere om projektet, vil vi meget gerne se dig til informationsmøde d. 1 juni kl. 15-16 i Kolding eller 2. juni kl. 8.00-9.00 i Vejle. Tilmeld dig på www.greennetwork.dk.

Du kan også få mere information ved at gå ind på projektets hjemmesiden www.bismv.dk

Partnerne i projektet: 

Projektet gennemføres i samarbejde med Green Network og VIA University College, støttet af Industriens Fond og Industrisamarbejdet

Fakta om Green Network

Green Network A/S er et CSR videns- og træningscenter, der arbejder for at fremme bæredygtig udvikling og vækst hos vores partnervirksomheder. I mere end 21 år har vi inspireret og udviklet virksomhedernes måde
at tænke forretning på og banet vejen for nye forretningsmuligheder gennem arbejdet med forretningsfokuseret samfundsansvar (CSR).

Yderligere information

Kontakt Green Networks projektansvarlige
Thue Sandgren Birk
Mail: tb@greennetwork.dk
Tlf.: 28 12 24 22