Mette-projekt-GCA2
Green Network skyder nu projekt Green Change Agents i gang – et ud af fire udvalgte projekter under Miljøstyrelsen. Er din virksomhed interesseret i at få hjælp til miljøindsatsen og samtidigt spare penge, er dette projekt interessant for jer.

I projektet vil I som virksomhed få tilknyttet en grøn forandringsagent med akademisk baggrund i et forløb af cirka fem måneders varighed. Forandringsagenten vil hjælpe din virksomhed med at igangsætte eller accelerere miljøarbejdet inden for områderne ressourceoptimering, mere miljøvenlige produkter, cirkulære kredsløb eller genanvendelse. Konkret betyder det, at din virksomhed f.eks. kan få hjælp til at reducere affaldsmængden eller strømforbruget eller der kan være tale om hjælp til at indføre en ny grøn forretningsmodel. Men der kan også være tale om et helt andet område – det kommer an på hvad din virksomhed ønsker.

 

Win-win for alle

Vores mere end 20 års erfaring i Green Network er, at virksom­heder, som integrerer miljø i deres forretning, får en konkurrencefordel gennem øget stabilitet, større produktivitet og bedre udnyttelse af ressourcerne. Men deltagele i projektet kan også være en mulighed for at din virksomhed kan møde en potentiel ny medarbejder:

”På denne måde skulle projektet gerne være win-win for alle projektets tilknyttede parter – virksomhederne, akademikerne og samfundet – der alle får gavn af de bæredygtige løsninger, agenterne udarbejder i samarbejde med virksomhederne”, udtaler Kenneth Hald Jensen, adm. direktør i Green Network.

Ny projektleder til Green Network

I forbindelse med projektet har Green Network ansat en ny medarbejder, Mette Røy Kristensen, til at lede projektet. Mette har tidligere arbejdet med rådgivning af virksomheder inden for Cradle to Cradle og Cirkulær Økonomi, og hun vil sikre, at forandringsagenterne bliver godt rustet til at kunne arbejde med netop det område i virksomhederne:  

”Vi ser, at flere og flere virksomheder efterspørger løsninger ift.  øget genanvendelse, upcycling og det at lade deres egne produkter eller restressourcer indgå i et cirkulært kredsløb for at reducere omkostninger og samtidigt blive mere innovative og bæredygtige. Derfor vil vi også have stort fokus på det i projektet”, udtaler Mette Røy Kristensen.

Projektsamarbejde mellem flere parter

Projektet er ledet af Green Network og gennemføres i samarbejde med Designskolen Kolding, Vejle og Kolding Kommune samt jobcentrene her. Designskolen i Kolding og Green Network står for at udvikle den uddannelse, som agenterne skal gennemgå før de starter i forløb hos virksomheden og samarbejde om at matche projektets deltagende virksomheder og forandringsagenter.

Tilmelding frem til 1. oktober

T.o.m. 1. oktober er der åbent for, at din virksomhed kan tilmelde sig projektet, der primært henvender sig til virksomheder i Trekantområdet og omegn. Hvis din virksomhed er interesseret i at vide mere, om hvordan I kan få gavn af at være med, kan du læse mere i informationsfolderen her eller på projektets egen hjemmeside: www.greenchangeagents.dk