– lavet til at måle virksomheders bæredygtighed

Med CSR Kapacitetsmålingen kan Green Network nu tilbyde jeres virksomhed en mere objektiv vurdering af jeres og eventuelt jeres forretningspartneres praksis på CSR området, samt en mere effektiv tilgang til at dokumentere denne praksis overfor kunder, myndigheder og andre af virksomhedens interessenter.

Hvad er CSR kapacitet?

I Green Network forstår vi CSR kapacitet som evnen til at efterleve krav fra kunder, lovgivning etc., men også som evnen til at øge udbyttet af virksomhedens CSR praksis. Dette ved eksempelvis at opnå anerkendte certificeringer af virksomhedens CSR praksis og/eller anvende den som drivende for en innovativ udvikling af nye produkter/services/processer, samt fokusere på den avancerede CSR praksis i virksomhedens eksterne kommunikation og markedsføring.

CSR kapacitet afspejler med andre ord evnen til at integrere CSR bredt i virksomhedens forretning og afhænger derfor i høj grad af flere medarbejdernes kompetencer i forskellige funktioner eller enheder. Green Network har fokus på at udvikle disse kompetencer, som vi nu også kan måle ved at spørge ind til den enkelte medarbejders holdning til, viden om og adfærd på udvalgte CSR områder.

Baseret på et gennemprøvet system i kontinuerlig udvikling

Green Network’s CSR Kapacitetsmåling er baseret på et system, hvor såvel teknologien som målemetoderne er gennemprøvet i en lang række store danske virksomheder og organisationer, på tusindvis af personer verden over og på adskillige sprog. Denne forankring sikrer, at selv om kapacitetsmålingen er et nyskabende tiltag på CSR området, så eksekveres det på en stabil og stærk platform i kontinuerlig udvikling.

 

Læs mere i vores folder ‘meassure – made to measure corporate sustainability‘.

Hør mere

Ønsker du mere information om CSR Kapacitetsmålingen eller meassure?

Kontakt