logo11Vil din virksomhed have hjælp til at bruge ressourcerne bedst muligt? Mindske CO-udslippet? Tjene penge på restaffaldet via industrisymbioser? Eller løse en helt anden miljøopgave? Så har I nu mulighed for gratis at få en grøn forandringsagent i praktik, der kan hjælpe jer.

Agenterne har en videregående uddannelse og har derudover gennemgået et kursus i grøn omstilling, som Designskolen Kolding og Green Network står bag.  Her er agenterne blevet trænet i selvstændigt at kunne varetage en opgave inden for grøn omstilling og tilegnet sig viden og værktøjer om procesledelse og grønne omstillingsprocesser.

“Er der virksomheder, der gerne vil i gang med miljøforbedringer, men ikke har mandskabet til det, er en grøn agent i praktik i 4-8 uger en god løsning”, siger projektleder Mette Røy Kristensen, Green Network.

BEDRE MILJØ GIVER KONKURRENCEFORDEL
Green Networks administrerende direktør Kenneth Hald Jensen håber, at mange virksomheder vil tage imod tilbuddet, da miljøforbedringer er en gevinst for både samfundet og den enkelte virksomhed:

“Vores mere end 20 års erfaring er, at virksomheder, som integrerer miljø i deres forretning, får en konkurrencefordel gennem øget stabilitet, større produktivitet og bedre udnyttelse af ressourcerne”, udtaler han.

En af de virksomheder, der har nydt godt af at skabe miljøforbedringer, er byggematerialeproducenten Alfix:

“Alfix’s målrettede arbejde med miljøtiltag i produktionen og i forretningen generelt har styrket virksomhedens konkurrenceevne, ikke kun via en omkostningsminimering, men også fordi der er efterspørgsel efter løsninger, som er miljøvenlige”, siger direktør i Alfix, Anders Toft.

GRATIS PRAKTIK OG EVT LØNTILSKUD
Rent praktisk bliver den enkelte virksomhed matchet med en grøn agent ud fra de miljøopgaver, som virksomheden ønsker hjælp til. Agenten er herefter i praktik i virksomheden, hvor der arbejdes med miljøtiltagene. Der er mulighed for, at man efterfølgende kan udvide til en løntilskudsansættelse, hvis der er behov for det.

Læs mere på: GreenChangeAgents.dk

 


 

FAKTA

Det er Miljøstyrelsen, der finansierer ordningen. Bag kursusforløbet står Designskolen Kolding og erhvervsnetværket Green Network.

Projektet henvender sig til virksomheder i hele landet.

Det er gratis for virksomheden at have en grøn agent i praktik. – Evt. kan agenten ansættes med løntilskud, hvis der er behov for en længerevarende indsats.

Agenten kan hjælpe med følgende områder:

  • Optimering af affaldshåndtering
  • Minimering af ressourceforbrug og CO2-udledning
  • Potentialet i cirkulære grønne forretningsmodeller
  • At spare ressource- og materialeforbruget og tjene penge på restaffald via industrisymbioser
  • Nye certificeringer, miljømærkninger og miljølovgivning
  • Minimering af madspild
  • Eller andre grønne tiltag, som virksomheden ønsker hjælp til.

KONTAKT
Projektleder Mette Røy Kristensensen, tlf. 30 15 38 50,
mail: mrk@greennetwork.dk