puttekasseMiljøstyrelsen forsøger med sin nylancerede kampagne ”Kend dit affald” at sætte øget fokus på affaldssortering i danske virksomheder og de store gevinster, der kan opnås heraf.

En undersøgelse, som Miljøstyrelsen har fået lavet i forbindelse med kampagnen, viser dog, at der er stor forskel i oplevelsen af, hvor højt ledelsen i de danske virksomheder prioriterer affaldssortering på arbejdspladsen. Og det skal der laves om på, for affaldssortering og genanvendelse gavner ikke kun miljøet, men også bundlinjen.

Store gevinster ved genanvendelse for virksomheder

Virksomheder kan gøre en stor forskel for miljøet ved at affaldssortere, men der kan være betydelige gevinster og besparelser forbundet med at genanvende, som virksomhederne ikke er opmærksomme på.

Inden for flere typer affald – for eksempel metal, pap og papir, kan mange virksomheder f.eks. ofte spare penge ved at sortere til genanvendelse i stedet for sende affaldet til forbrænding.

Hos Coop bliver organisk affald f.eks. til husvarme og det er noget, der glæder miljøchef Signe Frese:

”For de fleste virksomheder er der en økonomisk gevinst i at se nærmere på dette område. Affaldssortering skal ikke være noget, man bare gør engang imellem. Man skal have sat et system op, hvor det bliver til faste rutiner. Samtidigt er det vigtigt at kommunikere, at der både kan være en økonomisk og miljømæssig gevinst forbundet med at blive gode til affaldssortering på arbejdspladsen.”

Læs mere om kampagnen ”Kend dit affald” på mst.dk/kendditaffald hvor du bl.a. kan læse om konkrete cases samt nyttige råd til, hvordan du kommer i gang i din egen virksomhed.