logo11Grønne forandringsagenter er et projekt under Miljøstyrelsen, der klæder unge, dygtige akademikere på til at kunne varetage opgaver idenfor grøn omstilling i virksomheder. Agenterne er nu klar til at matche med virksomheder.

Klik for at se vores agenter:
Udklip
Nyt hold står klart

Det nye hold af forandringsagenter har netop afsluttet et intensivt uddannelsesforløb, hvor de er blevet trænet i projektstyringsværktøjer og –metoder, som gør dem i stand til at varetage opgaver inden for grøn omstilling i virksomheder. Agenten er derfor trænet i selv at komme med forslag til, på hvilken måde og hvilke områder inden for miljødagsorden, det vil give virksomheden størst værdi at arbejde med. Men virksomheden kan også få hjælp til et igangværende projekt eller opgaver, der allerede er definerede på forhånd.

En agent kan f.eks. hjælpe en virksomhed med opgaver inden for affaldshåndtering, genanvendelse, minimering af ressourceforbrug og CO2-udledning, grønne industrisymbioser, minimering af emissioner, madspild eller miljølovgivning. Eller agenten kan hjælpe med at søge grønne fonde og puljer indenfor grøn omstilling eller hjælpe med certificeringer og miljømærkninger. F.eks. kan en virksomhed få hjælp til at revidere deres miljøledelsessystem, ISO 14001, som der er kommet nye krav til i 2015.

”Jeg har gennem mit uddannelsesforløb som grøn forandringsagent, fået viden omkring hvordan jeg kan igangsætte grøn omstilling og komme med løsningsforslag til en virksomhed. Hvordan dette kan implementeres og hvordan det kan skabe reel værdi for virksomheden. Derfor vil jeg også være i stand til selvstændigt at kunne igangsætte og varetage en opgave, som virksomheden ønsker, på miljøområdet. ”

– Bjarke Bisgaard, Grøn Agent på hold 1

Mettes private og arbejdsmæssige billeder 215Kombinér grøn omstilling i virksomheden med at møde en potentiel ny medarbejder

Hvis man som virksomhed ønsker et samarbejde med en grøn agent, er forløbet opbygget sådan, at agenten er praktik og/eller løntilskudsforløb. Agenten skal i denne periode hjælpe med grønne tiltag, men det er også en mulighed at agenten i forløbet også varetager opgaver, der tager udgangspunkt i deres uddannelsesmæssige baggrund – agenterne er uddannede alt fra jurister til miljøingeniører. Den specifikke opgavesammensætning er noget, agenten og virksomheden aftaler individuelt.

Udover at få hjælp til grøn omstilling og måske andre opgaver, er et forløb med en grøn agent også en god måde at møde en potentiel ny medarbejder, der har potentiale til at tilføre virksomheden stor værdi.

Det betaler sig at arbejde med miljø

Vores mere end 20 års erfaring i Green Network viser, at virksomheder, der integrerer miljø i deres forretning, får en konkurrencefordel gennem øget stabilitet, større produktivitet og bedre udnyttelse af ressourcerne.

F.eks. har virksomheden Alfix, der producerer højkvalitetsprodukter til gulv, væg og facadekonstruktioner i byggeriet, opnået en forretningsmæssig gevinst ved at fokusere på miljøforbedringer i forskellige dele af produktionen. Anders Toft, direktør i Alfix, udtaler:Mettes private og arbejdsmæssige billeder 234

”Vi oplever, at Alfix’ målrettede arbejde med miljøtiltag i produktionen og i forretningen generelt, har styrket Alfix’ konkurrenceevne på markedet, ikke kun via en omkostningsminimering men også fordi der er efterspørgsel efter løsninger, som er miljøvenlige. Særligt på det svenske marked har vi profiteret direkte på vores grønne profil med flere nye spændende bæredygtige byggeprojekter, hvor Alfix indgår”.

Kontakt for nærmere info

Ønsker du at høre mere om projektet eller er du interesseret i at møde en af vores agenter, så kontakt projektleder Mette Røy Kristensen på tlf. 30 15 38 50 eller via mail: mrk@greennetwork.dk.

NB!  Vi uddanner ud over dette hold, yderligere to hold af agenter i hhv. februar og august 2016. Hvis du som virksomhed er interesseret i se nærmere på de kommende agenter eller selv blive agent, så tilmeld dig nyheder om projektet her (nyheder udsendes cirka en gang om måneden).

 


 

Om projektet:

Green Change Agents (grønne forandringsagenter) er et pilotprojekt under Miljøstyrelsen, som løber frem til december 2016. Projektets formål er kombinere grøn omstilling i virksomheder med de ressourcer, som de ledige udvalgte akademikere ligger inde med. Projektpartnerne i projektet er erhvervsnetværket Green Network, Designskolen Kolding samt Kolding og Vejle Kommuner. Projektet henvender sig til virksomheder og ledige akademikere fra hele landet.

Vilkår for forløb                

Ift. praktikken: Praktik er gratis for virksomheden.

Ift. løntilskud i private virksomheder: I løntilskud ansættes agenten på løn- og ansættelsesvilkår, der følger den almindelige overenskomst på området, og virksomheden får et tilskud på 74,05 kr. pr time, dog kan tilskuddet over en periode på et år ikke overstige 50 % af de samlede lønomkostninger. Ift. løntilskud i offentlige virksomheder: Læs mere om reglerne her.