Den 9. december bestod 7 nye virksomheder eksamen i e4 træningsprogrammet, og de kunne stolt modtage deres virksomhedscertifikater og anerkendelse.

Den 9. december bestod 7 nye virksomheder eksamen i e4 træningsprogrammet. Igennem knap 4 måneder har 14 ledere og betroede medarbejdere fra de syv virksomheder været i benhård træningslejr sammen med Green Networks faglige trænere. Virksomhederne er trænet i at forstå og arbejde strategisk med forretningsdrevet samfundsansvar med både afsæt i og fokus på deres egen virksomhed fra start til slut.

Det var Green Networks medlemmer, virksomhederne Provas, Centrum Pæle, Mølholm Privathospital, Flonidan, EUC Syd, Middelfart Sparekasse og Nopa Nordic, som denne gang er blevet certificeret i CSR ledelsessystemet e4 oven på den afsluttende eksamen.

Med eksamen vel overstået og certifikaterne i hånden har deltagerne nu et synligt bevis på, at de kan arbejde systematisk og strategisk med samfundsansvar på en måde, der gavner både forretningen og samfundet.

Træningsprogrammet e4 har endnu en gang vist sin styrke og berettigelse i markedet. Forretningsdrevet samfundsansvar er for alvor ved at komme på danske virksomheders dagsorden, ikke mindst på grund af øget kundekrav både herhjemme og ikke mindst på det europæiske marked. De syv virksomheder, der denne gang har bestået den krævende e4 eksamen, har fremlagt overbevisende og gennemarbejdede CSR programmer og strategier, der sikre dem et solidt arbejdsgrundlag i den videre proces med at sikre bæredygtig vækst på deres respektive markeder, ” siger Torben Vartenberg, uddannelsesansvarlig hos Green Network.

CSR skal ind i forretningen

De syv certificerede virksomheder har gennemført et knap 4 måneders CSR trænings- og strategiforløb, som de påbegyndte i september måned, og de står nu med en CSR strategi og handlingsplan, der er klar til implementering i virksomheden.

Mange virksomheder arbejder i forvejen med socialt ansvar, men ofte sker det lidt tilfældigt og sporadisk. Med e4 ledelsessystemet har vores nyslåede e4 medlemmer lært at arbejde strategisk med CSR på netop de områder, hvor det giver mest værdi for deres virksomhed og kunder. Pointen er, at CSR ikke alene handler om at tage ansvar i sin forretning, men i lige så høj grad om at forøge virksomhedernes omsætning og vækst”, siger Torben Vartenberg, uddannelsesansvarlig hos Green Network.

’Live’ undervisning i CSR

e4 forløbet er foregået over fem kursusdage fordelt over knap 4 måneder.

På hvert kursus fik virksomhederne konkrete værktøjer, som de skulle anvende og rapportere om på næste træningsdag, hvor vi så byggede oven på med nye værktøjer”, siger Torben Vartenberg.

I løbet af træningsforløbet har virksomhederne således udviklet strategier og CSR programmer, der passer til netop deres virksomhed og virkelighed.

I e4 arbejdes der altid ‘live’ på træningsdagene. Det er nu en gang virkeligheden i deltageres egen virksomheder, der er mest interessant og lærerig at arbejde med, ” siger Torben Vartenberg,

I foråret 2016 starter endnu et hold virksomheder i træningslejr hos Green Network. Der er endnu ledige pladser. Medlemmer af Green Network kan deltage i forløbet til en særlig medlemspris.

Læs mere om e4 på www.e4gn.dk