”Vi er blevet klædt bedre på til det arbejde, som venter os fremadrettet”

  OK a.m.b.a er blevet certificeret Sustainable Business Partner hos Green Network. Virksomheden har haft to medarbejdere igennem Green Networks træningsforløb i efteråret 2019, hvor det var CSR Ansvarlig Steffen Toft Spiele og pressechef Rasmus Boserup, der deltog. Vi har stillet dem et par spørgsmål om hvorfor de valgte træningsforløb hos Green Network og hvilken værdi, det har givet dem.    
Hvorfor har I valgt at deltage i Green Networks Sustainable Business Partner forløb?
Det var oprindeligt de skærpede krav til CSR-rapporteringen, der gjorde at vi søgte mere viden omkring området. Vi havde behov for at få mere viden om forretningsdrevet CSR - både specifikt omkring rapportering, men også mere generelt om CSR, bæredygtighed og selvfølgelig FN’s 17 Verdensmål for en virksomhed som vores. Vi valgte kurset hos Green Network, fordi vi gerne ville have adgang til konkrete værktøjer, som kunne styrke vores strategiske arbejde med samfundsansvar. Vi skal kunne rådgive resten af virksomheden omkring CSR og bæredygtighed og det kræver både viden og konkrete målsætninger for området.
 
Hvilken værdi har det givet at deltage på kurset?
Der har givet meget værdi med de konkrete øvelser forløbet igennem. Øvelserne hænger godt sammen og skaber en rød tråd. Samtidig giver erfaringsudvekslingen rigtig meget. Specielt hvis man deltager to personer fra hver virksomhed. Det gav virkelig værdi for os, da det er godt at have én, som man kan sparre og diskutere. Det er svært at overskue en forretning, der er så stor som OK alene, så det er godt at få noget perspektiv fra en anden, hvor vi kan udfordre og præcisere i forhold til hinanden. Det gælder specielt, når man skal finde ud af, hvad der er væsentligt for ens virksomhed eller hvilke Verdensmål, der passer på forretningen.
 
Hvordan oplever I at være af sted på kurset i forhold til erfaringsudveksling?
Holdets sammensætning gør, at der både er små og store virksomheder, og at vi er på forskellige steder i processen. Vi møder folk med forskellige jobfunktioner; fx både en kvalitetschef og en miljøtekniker, så det giver helt sikkert forskellige perspektiver. CSR og bæredygtighed er forankret mange forskellige steder og har forskellige udgangspunkter, men der er også fællesnævnere.
 
Hvilken værdi har kurset skabt hjemme i jeres virksomhed?
Det har været med til at konkretisere begrebet CSR, herunder også FN’s Verdensmål og er blevet klædt bedre på til det arbejde, som venter os fremadrettet. Det har været med til at konkretisere begrebet CSR, herunder også FN’s Verdensmål og er blevet klædt bedre på til det arbejde, som venter os fremadrettet. Det er en klar ambition, at vi fortsat skal arbejde med bæredygtighed og CSR, derfor giver det også rigtig god mening, at vi har fået nogle værktøjer og løsningsmodeller til det videre arbejde – både til vores strategi og til rapportering. Det giver noget inspiration som rækker ud over os selv. Det kan samtidig være med til, at få gjort det mere klart overfor ledergruppen og ledelsen, hvad det er vi vil.    
Om Sustainable Business Partner-certificeringen
Green Networks Sustainable Business Partner træningsforløb og certificering sætter jer i stand til at arbejde strategiske med bæredygtighed, CSR og FN’s Verdensmål. Gennem tre moduler med oplæg og øvelser får man identificeret væsentlige emner for sin organisation og får udarbejdet konkrete målsætninger. Samtidig lærer man at koble disse til relevante Verdensmål. Læs mere om Sustainable Business Partner-certificeringen her.