Hvad er CSR?

Corporate Social Responsibility (CSR) er kommet på dagsordenen hos mange danske virksomheder i de senere år i kraft af det øgede fokus på virksomhedernes klima- og miljøbelastning, sociale forhold, overholdelse af menneskerettigheder, forretningsetik m.m.

Politikere, forbrugere og medier er kritiske og forventer i stigende grad, at virksomhederne opfører sig ordentligt og er gode samfundsborgere.

Men hvad vil det egentlig sige at arbejde med CSR, som er blevet nutidens fællesnævner for ansvarlig virksomhedsdrift?

Tag medansvar

CSR omhandler virksomhedens arbejde med sociale og miljømæssige spørgsmål. Begrebet er hele tiden i bevægelse i takt med udviklingen i samfundet, og der findes forskellige definitioner, som dog kredser om det samme – virksomheders samfundsansvar. I 2010 foreslog Rådet for Samfundsansvar følgende definition af begrebet:

“Virksomheden viser samfundsansvar og skaber værdi for både virksomhed og samfund ved, i dialog med sine interessenter, at håndtere sociale, miljømæssige og etiske udfordringer i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper for samfundsansvar.”

Samfundsansvar handler med andre ord om at tage et medansvar for de sociale, klima- eller miljømæssige udfordringer, som vores samfund står overfor i dag. Den enkelte virksomhed kan naturligvis ikke tage det fulde ansvar, men kan gennem et aktivt medansvar imødekomme en række af de udfordringer, som har relation til virksomhedens egen branche og lokalsamfund. En vigtig øvelse for virksomheden er derfor at definere ”hvad er vores medansvar, og hvad kan vi konkret gøre for at tage et medansvar?”

Danske virksomheders evne til at tjene penge og skabe nye jobs bliver i stigende grad afhængig af, hvorvidt der tages hensyn til de samfundsmæssige udfordringer, som har indflydelse på forretningen. Det kan fx være forhold omkring global ressourceknaphed, skiftet til nye energikilder, øget lovgivning (fx §99a i regnskabsloven), globalisering, miljø- og klimaforandringer, øget efterspørgsel efter bæredygtige produkter, leverandørforhold m.v.

Virksomhederne vil derfor få et endnu større behov for en omkostningseffektiv måde at systematisere og dokumentere CSR-indsatsen på for at komme i ledelsesmæssig kontrol med de relevante områder for virksomheden.

En forretningsdisciplin

CSR handler ikke blot om positive, værdiladede ord – CSR er en forretningsdisciplin på linje med andre nøglefunktioner i virksomhedsdriften.

Et aktivt medansvar handler om at identificere og prioritere de væsentligste indsatsområder i sin værdikæde, som rummer enten forretningsmuligheder- eller risici inden for CSR-området. Dernæst skal mål og ambitionsniveau fastlægges, og der skal udformes en handlingsplan for indsatsen.

En tilpasset CSR strategi i en globaliseret og konkurrencepræget verden giver således mulighed for bl.a. at:


  • Reducere omkostninger


  • Risikominimere udsatte områder i værdikæden


  • Øge ressourceeffektiviteten


  • Tiltrække flere og større kunder


  • Efterleve kontraktuelle krav og øget CSR-lovgivning


  • Øge medarbejdertilfredsheden


  • Styrke sit brand og blive foretrukket som leverandør


  • Udvikle nye bæredygtige produkter og services


Hvorfor skal danske virksomheder interessere sig for CSR?

Svaret er enkelt. For det første fører verdens sociale og miljømæssige udfordringer til usikkerhed, social uro og risiko for manglende tilgang til naturressourcer, markeder og kompetent arbejdskraft. Det er ganske enkelt bad for business.

For det andet har danske virksomheder helt unikke muligheder for at åbne nye markeder med nye, innovative produkter og tjenesteydelser, der imødekommer verdens udfordringer og sikrer bæredygtig og holdbar vækst.

Og for det tredje har vi mennesker et dybtliggende ønske om at gøre godt, fordi det beskytter os og vores familie mod det onde – ”man må gøre sig umage for at få mage.”

Mads Øvlisen, tidl. administrerende direktør for Novo Nordisk og tidl. formand i Rådet for Samfundsansvar, blev spurgt i en DR-udsendelse, om CSR er en farbarvej for en moderne dansk virksomhed? Til det svarede han prompte: ”Den eneste!”

Mere om CSR?

Systematik gør SMV’er bedre til forretningsdrevet CSR:
http://www.csr.dk/systematik-g%C3%B8r-smv%E2%80%99er-bedre-til-forretningsdrevet-csr

CSR er midlet til at nå målet:
http://www.csr.dk/csr-er-midlet-til-n%C3%A5-m%C3%A5let

Østjyske virksomheder vil være samfundsansvarlige:
http://www.csr.dk/%C3%B8stjyske-virksomheder-vil-v%C3%A6re-samfundsansvarlige