Om projektet

Projekt EU Talent sætter fokus på praktikpladser i små- og mellemstore virksomheder, der ønsker at bidrage til at sikre fremtidens arbejdskraft i Danmark. Skal din virksomhed være med?

Med et nyt to-årigt projekt vil Green Network sammen med CSR Europe samle en række interessenter for at dele best-practice, erfaringer og gode historier og diskutere udfordringer relateret til praktik- og lærepladser. Projektet ledes af CSR Europe og 12 nationale partnere, heriblandt Green Network. Din virksomhed har mulighed for at komme med allerede fra start.

Se alle Best Practices på EU Talents egen hjemmeside, hvor du også kan teste din egen virksomhed

Deltag i projektet for at:

  • Lære om fordelene ved at tilbyde praktik- og lærepladser

  • Forbedre dine interne processer vedr. praktik- og lærepladser gennem inputs fra virksomheder og eksperter

  • Deltage i dialog med centrale aktører på området og i policy-debatten både på nationalt plan og på EU-niveau

  • Høre om muligheden for at bruge praktikpladser som en del af virksomhedens CSR-strategi

  • Få mulighed for at vise, at virksomheden tager ansvar ift. fremtidige praktik- og lærepladser

Baggrund for projektet

Vi har brug for kvalificeret arbejdskraften i fremtiden. For at sikre dette, har vi brug for at SMV’erne spiller en større rolle. Det er her væksten, og hermed muligheden for at oprette flere praktikpladser, ligger. Udfordringen er, at mange SMV’er mangler ressourcer og information til at få etableret og sikret kvaliteten af disse.

Formålet med dette projekt er, at overkomme nogle af disse barrierer. Gennem etableringen af et læringsnetværk, som jeres virksomhed kan deltage i, er målet at SMV’ere kan dele erfaringer og identificere udfordringer. Dermed kan vi generere viden, der kan bidrage til at sikre kvalificeret arbejdskraft i fremtiden. Sluttelig vil projektet også udmønte sig i en rapport med policy-anbefalinger både nationalt og på EU-niveau.

Har du spørgsmål eller vil du gerne deltage i projektet kan du kontakte projektleder Kasper Schmidt på telefon 29 85 27 14 eller på ks@greennetwork.dk

Læs mere om projektet på www.eutalent.org