Miljøstyrelsen

For at fremme udvikling og anvendelse af nye, effektive miljøteknologier har Miljøministeriet åbnet for ansøgning til miljøteknologisk udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP).

Puljen er i år på 65 mio. kr., der gives i tilskud til udvikling, test og demonstration af miljøteknologi inden for: vand, klimatilpasning, cirkulær økonomi, renere luft, mindre støj, kemikalier og industriens miljøindsats samt tilskud til demonstration af bæredygtigt byggeri.

Mange medlemmer i Green Network er i målgruppen for denne pulje, og vi opfordrer derfor de interesserede til at overveje tilskudsmuligheden fra MUDP. Green Network er desuden åben for dialog om et projektpartnerskab m.h.p. at bidrage med vores viden og erfaring til at ansøge om og gennemføre et projekt.

Foruden tilskud til udvikling af ny miljøteknologi giver projektdeltagelse netværksmuligheder til udviklingspartnere og til markedet.

Hvad kan der søges om?

Virksomheder kan opnå tilskud på 0,5 – 5 mio. DKK til udvikling, test og/eller demonstration af miljøteknologi samt gennemførelse af tekniske undersøgelser forud for udvikling. Der kan søges inden for de syv hovedområder:

  • Vand

  • Klimatilpasning

  • Cirkulær økonomi med fokus på forebyggelse og genanvendelse af ressourcer

  • Renere luft

  • Mindre støj

  • Færre problematiske kemikalier

  • Industriens miljøindsats

  • Bæredygtigt byggeri

Hvem kan søge?

Både store og små virksomheder kan søge tilskud. Der lægges vægt på, at projektet bidrager til grøn omstilling og et bedre miljø, har en konkurrencedygtig miljøteknologi, har teknologisk nyhedsværdi og at der er tilstrækkelig tilskyndelsesvirkning. Det vurderes, at I skal beregne 1-2 måneder på at udarbejde ansøgningen.

Kontakt Green Network

Finder I Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram interessant og relevant for jeres virksomhed, vil vi gerne høre fra jer. Kontakt da Green Networks sekretariat snarest, da der er ansøgningsfrist d. 4. juni kl. 12.00.

Yderligere information:

Læs mere her: http://ecoinnovation.dk/nyheder/2015/mar/ansoegningsrunde-mudp-foraar-2015/