SUSTAINABLE BUSINESS PARTNER_label

BLIV CERTIFICERET

Sustainable Business Partner

Skab yderligere markedsværdi for din virksomheds CSR-arbejde med Sustainable Business Partner certifikatet.

Som certificeret Sustainable Business Partner kan din virksomhed demonstrere et ansvarligt CSR kapacitetsniveau og en systematik i arbejdet med forretningsdrevet samfundsansvar overfor jeres vigtigste interessenter. I bliver trænet i at arbejde strategisk med bæredygtighed og samfundsansvar, herunder også FNs Verdensmål for Bæredygtig Udvikling.

Ud over at få et certifikat, giver Sustainable Business Partner certificeringen også adgang til en netværksgruppe, som består af de andre Sustainable Business Partners i Green Network. Denne netværksgruppe mødes minimum 2 gange årligt til netværksarrangementer, for at dele best practice og erfaringer med arbejdet med samfundssansvar, leverandørstyring, Verdensmålene og meget andet.

Bliv Sustainable Business Partner

For at blive certificeret skal 2 personer fra jeres virksomhed gennemgå alle tre moduler af Green Networks CSR-træning dernæst bestå en CSR kapacitetstest, som afdækker, hvorvidt I er i stand til at demonstrere et ansvarligt CSR kapacitetsniveau.

Certificeringen beror dermed på, at jeres virksomhed har kapaciteten til at arbejde med CSR og at I har erhvervet jer den nødvendige viden til at kunne arbejde systematisk og strategisk med CSR.

Se mere om det konkrete indhold for i CSR-træningen og hvornår næste kursus afholdes.

Om certificeringen

Green Network står bag udviklingen af Sustainable Business Partner certifikatet.

Det bygger på internationalt anerkendte principper og retningslinjer, herunder både UN Global Compact, samt FNs Verdensmål. Certificeringen er virksomhedens bevis på, at den har medarbejdere med kapacitet til at arbejde strategisk og systematisk med bæredygtighed til gavn for både virksomheden og samfundet.

Den kan f.eks. bruges, når man som virksomhed i stigende grad møder krav om CSR-dokumentation fra danske og udenlandske kunder.