Green Network inviterer til 25-års jubilæum d. 21. marts for alle, der er interesserede! Til fejringen kigger vi både fremad og tilbage. Der vil være indlæg fra partnere, hygge, god stemning og lækker mad. Og vi vil gå i dialog omkring fremtiden. 25 år som netværk har lært os, at det kræver tilpasning og en vilje til at forandre sig for at imødekomme netværkspartnernes behov og et samfund i rivende udvikling. Det kræver fokus på fremtiden og hvad der skal til for fortsat at sikre relevante og aktuelle tilbud.

Green Network er i dag meget mere end det miljønetværk, som vi startede ud som i 1994. Samfundet har ændret sig og dermed også partnervirksomhederne. Men vi har til stadighed søgt at være stedet, man som partner går til, når det handler om nem adgang til løsninger, viden og erfaringer fra andre, når man skal arbejde forretningsorienteret med bæredygtighed.

Dette gør sig gældende, hvad end det er værktøjer til at udarbejde rapporter, supplerende arbejdsmiljøkurser, viden om FNs Verdensmål, konsulenthjælp til at efterleve lovkrav eller noget helt andet, man søger. Dette er kernen i netværket og udgangspunktet for os i de 25 år, vi har eksisteret.

Mere end miljø og arbejdsmiljø

På den måde kan man sige, at vi i Green Network har arbejdet med bæredygtighed, siden vi blev stiftet. Fra udgangspunktet som miljø og arbejdsmiljønetværk, med udvikling af manualer til redegørelser, som hjælper vores partnere med at sætte dette arbejde i system, til indtoget af Corporate Social Responsibility (CSR) og videre til FNs Verdensmål i dag. Det var med CSR begrebet og den stigende globalisering, at virksomhederne i Danmark begyndte at kigge uden for vores eget lands grænser og spørge til forholdene ned i værdikæden. Temaer som vi i lang tid ikke havde bekymret os om, blev pludselig aktuelle igen. Børnearbejde, slaveri, bestikkelse, korruption, leveløn blev alt sammen en del af den dagsorden, der centrerede sig omkring om CSR-begrebet. 

I Green Network fulgte vi denne udvikling på flere fronter. Vi udvidede netværket til hele Danmark og vi indledte et samarbejde med CSR Europe, hvor vi, som landekontor for denne paraplyorganisation blev del af et europæisk netværk med over 10.000 andre virksomheder og organisationer, hvorfra vi har kunnet trække på viden og værktøjer, til gavn for vores partnere.

Dette resulterede blandt andet i, at vi kunne udvikle et træningsprogram, dengang betegnet e4, hvor vi adresserede ikke kun miljø og medarbejdere (environment og employment), men også etik og økonomi (ethics og economy) for at favne paletten af CSR-emner endnu bedre, samtidig med at vi også begyndte at hjælpe virksomheder mere konkret med decideret rådgivning inden for CSR ledelse og rapportering. 

FNs Verdensmål, §99a og Sustainable Business Partner

I dag leder vores CSR Træningsforløb til muligheden for at blive Sustainable Business Partner-certificeret. Dette er sket for at følge med udviklingen inden for CSR-området. Med udbygning af Årsregnskabslovens §99a og med introduktionen af FN’s Verdensmåle for Bæredygtighed Udvikling i 2015, har vi set nye tendenser, hvor virksomhedernes samfundsansvar bliver et krav mere end et tilvalg.

Flere og flere virksomheder begynder at forholde sig til deres samfundsansvar, både fordi de skal, men også fordi det er blevet klart, at det handler om virksomhedens formål og overlevelse. Med Sustainable Business Partner-certificeringen kan man vise sin kapacitet og løbende sikre, at man får ny viden. Og man bliver samtidig en del af et netværk af andre Sustainable Business Partners. Vi hjælper på den måde stadig vores partnere med at opbygge kapacitet til den nye virkelighed og dele viden og erfaringer, så de kan udnytte deres CSR- og bæredygtighedsindsats til at opnå forretningsmæssige fordele. 

Netværkets kraft og nem adgang til de rette løsninger

Vi tror dermed stadig på netværkets kraft. Det kan være en udfordring at overskue de mange temaer, man skal forholde sig til som virksomhed i dag, og tempoet for udviklingen synes kun at accelerere. Derfor handler det i stigende grad om at sikre nem og bekvem adgang til hjælp, sparring og værktøjer, samt at muliggøre vidensdeling inden for en lang række områder, fra arbejdsmiljøkurser og miljø, til Verdensmål og bæredygtighed. Fra individuel rådgivning om Code-of Conduct eller CSR Politik til at facilitere samarbejde med eksterne partnere omkring de mange temaer.

Dette er hvad Green Network dybest set har gjort i 25 år og det er grunden til, at vi har kunne tilpasse os – at vi har været bæredygtige. Og det er også den måde vi vil sikre, at vi bliver ved med at være aktuelle de næste 25 år.

Fejring af jubilæet

Hvis du vil være med til at fejre netværket til en hyggelig dag og høre spændende indlæg omkring bæredygtighed, så er du velkommen til fejring af vores jubilæum den 21. marts.

Fra 9.30 til omkring 13.30 vil der være oplæg og præsentationer fra partnere, mens vi om eftermiddagen indtil omkring 15.30 vil have showcasing af de områder, som vi som netværk har arbejdet med. Fra miljø og arbejdsmiljø til Verdensmålene. Vi vil her ganske uformelt gå i dialog med alle, der er interesserede omkring temaerne og den retning vi skal bevæge os i fremadrettet som netværk.

Tilmeld dig jubilæet og se den officielle invitation her.