På Key2Greens hjemmeside finder du de forskellige nøgletal, du kan bruge i beregningerne af virksomhedens luftemissioner og udledning af andre forurenende stoffer. Du kan finde nøgletal for følgende:


  • Elforbrug


  • Fjernvarme


  • Fyringsolie, træ og halm


  • Naturgas


  • Transport


  • Spildevand


  • Vandforbrug


  • Omregningsfaktorer


Key2Green – Miljønøgletal

 

 

 

Tilbage til værktøjer