Green Network – 2024 og frem, hvad kan du forvente af dit grønne partnerskab?

Green Network, CSR Forum og SDG Leadership står bag et nyt partnerskab, for udviklende og værdiskabende videndeling på tværs af – og i – virksomheder. På den korte bane vil vi i første halvår af 2021, invitere til en gratis webinar-række, hvor vi sammen med vores medlemmer, vil etablere det fælles faglige sprog og den forståelsesramme, som vi på den længere bane, allesammen skal stå sammen på.

Læs mere